Възможности за алтернативен тип ядрено гориво в АЕЦ "Козлодуй"

В изпълнение на програмата на АЕЦ „Козлодуй” за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво, в началото на февруари, Атомната централа сключи договор с Уестингхаус Електрик Швеция за разработване на анализи на безопасността за лицензиране и внедряване на алтернативен тип ядрено гориво на 5 блок при мощност 3120MW. Изготвянето на детайлна и задълбочена оценка на безопасността се изисква от нормативна уредба, за да бъде получено разрешение за въвеждане в експлоатация на алтернативен тип горивни касети. След финализиране на дейностите по договора, разработката ще бъде представена в Агенцията за ядрено регулиране за получаване на разрешение (лицензиране) за въвеждане в експлоатация на алтернативните касети.

Възможности за алтернативен тип ядрено гориво в АЕЦ Козлодуй Снимка: АЕЦ "Козлодуй"

Изготвянето на анализите на безопасността е част от Програмата на АЕЦ „Козлодуй” за диверсификация на доставките на свежо ядрено гориво, в която са включени отделните етапи на процеса. Програмата е съгласувана с Агенцията по доставките към ЕВРАТОМ. Европейската стратегия за енергийна сигурност изисква цялостно диверсифицирано портфолио на доставките на ядрени материали и услуги в ядрено-горивния цикъл за всички оператори на ядрени централи в Европейския съюз.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти