АЕЦ "Козлодуй"

АЕЦ „Козлодуй” е единствената атомна централа в България и е най-големият производител на електрическа енергия в страната, като обезпечава повече от една трета от националното годишно електропроизводство. Това, заедно с високата експлоатационна безопасност и надеждните доставки на електроенергия, определя нейната роля като ключов фактор за стабилността на националната електроенергийна система и за енергийната сигурност на страната.

АЕЦ „Козлодуй” има значителна роля и за стартирането на процеса на либерализация на енергийния пазар в България като първата компания, регистрирала сделка за продажба на електрическа енергия по свободно договорени цени. Дружеството е предпочитан бизнес партньор за широк кръг пазарни участници, опериращи както в страната, така и на регионалните пазари.

На площадката на АЕЦ „Козлодуй” са изградени 6 енергийни блока с обща електрическа мощност 3760 MW, оборудвани с реактори с вода под налягане, които са най-често използваните в света. Към настоящия момент „АЕЦ Козлодуй” ЕАД експлоатира два ядрени енергийни блока – 5 и 6 блок с реактори тип ВВЕР-1000, и две хранилища за съхранение на отработено ядрено гориво (ОЯГ) – хранилище за ОЯГ с технология за съхранение под вода и хранилище за сухо съхранение на ОЯГ.

Безопасността на АЕЦ „Козлодуй” е основен приоритет и е обект на независим държавен надзор, извършван от Агенцията за ядрено регулиране. В резултат на проведените през последните години мисии и партньорски проверки от екипи на Международната агенция за атомна енергия, на Световната асоциация на ядрените оператори (ВАНО), от Групата по атомните въпроси към Съвета на ЕС и др., АЕЦ „Козлодуй” получи висока оценка и международно признание по отношение на осигуряването на ядрената безопасност и може успешно да се сравнява с най-добрите атомни електроцентрали в света.

За повече информация посетете сайта на централата: https://kznpp.org

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти