Внушителни демо платформи ще представят агроном-консултантите на „Агрополихим“ АД в три региона в страната

В землището на с. Стефан Караджа/област Добрич, ще представим на фермерите различни технологии на торене в пшеница, царевица и слънчоглед. На площ от 120 дка ще бъдат приложени три различни технологии на торене. В тях ще включим комплексни гранулирани торове за предсеитбено приложение и течни азотни торове UAN и UAN+S, приложени по време на вегетация.

Опитно поле - с. Стефан Караджа/област Добрич

В с. Ябълково, област Хасково сме заложили опитно поле с пшеница и слънчоглед. Домакин е ЗКПУ Ябълково, с председател Станислав Стоянов. На площ от 120 дка ще бъдат приложени две технологии на торене с гранулирани и течни торове. В технологиите са включени комплексен гранулиран тор NPK 15:40:10 като запасяващо торене и приложение на UAN и UAN+S през вегетацията на културите. 

В гр. Долни Дъбник/област Плевен ще представим също технологии на торене в пшеница, царевица и слънчоглед. На площ от 120 дка, фермерите ще имат възможност да проследят и да се убедят в ефекта от приложените продукти при различните култури. При пшеница - предсеитбено ще бъде приложен азотно – фосфорен тор NP 18:38 + 5% S + 0,3% Zn, а по време на вегетация като пролетно подхранване ще приложим течен азотен тор UAN и UAN+S. При царевицата технологията включва азотно – фосфорен тор NP 18:38 + 5% S + 0,3% Zn – предсеитбено, приложение на AN– по време на сеитба на културата. Предсеитбено преди последната обработка на почвата на слънчоглед ще приложим комплексен тор NPK 15:40:10, с последващо торене с гранулиран азотен тор AN– по време на сеитбата. 

Чрез гамата от торове включени в технологиите на торене на отделните култури по райони, ще се осигури нужното количество хранителни елементи, необходимо за успешното развитие и получаването на високи добиви. Избрахме да приложим продуктът UAN+S на всички демо платформи, защото благодарение на сярата, азота ще се отдава по-дълго време и когато се приложи непосредствено след сеитбата ще сме спокойни, че растенията няма да изпитат недостиг на азот.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти