АГРОПОЛИХИМ

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Компанията е основана през 1974 г. като държавно предприятие, а през 1999 г. българската Агенция за приватизация продава 63% от капитала на дружеството. Към 2023 г. „Агрополихим“ АД е изцяло частно дружество с българско и белгийско акционерно участие, в което работят 1000 души.

Торовият завод на дружеството се намира в Индустриалната зона на град Девня, в непосредствена близост до пристанище Варна – Запад и има директна връзка с националната железопътна мрежа. Реализацията на продуктите на вътрешния и външния пазар се осъществява от търговското дружество на Агрополихим АД - Афер България ЕООД.

АГРОПОЛИХИМ

Отдел "Агрохимия и почвознание"

От 2014г. компанията разполага със специализиран отдел "Агрохимия и почвознание“, който предлага агрономически услуги, в помощ на иновативното земеделие. Отделът работи в посока подобряване комуникацията между компанията и потребителите на минерални торове. Екипът е в постоянен контакт със земеделци от различни региони на страната, интересуващи се от приложението на торовете от продуктовата гама на предприятието и тяхното прилагане с цел правилно и навременно хранене на растенията.

Агрономически услуги, предлагани от "Агрополихим" АД:

  • Разработване на програми за балансирано торене с течни и гранулирани продукти.
  • Консултации и изграждане на модел за прецизно торене, съобразен с необходимостта на всяка култура.
  • Разработване на цялостна технология за отглеждане на земеделските култури и трайни насаждения.
  • Разчитане на резултати от почвени анализи и изготвяне на препоръки за подобряване на почвените характеристики

През годините Агрополихим АД се е доказал като надежден партньор заради модерното си производство, разнообразието на продуктите, качествени суровини и прилагането на модерни логистични решения. Агрополихим има подчертана отговорност спрямо околната среда и хората заети в производствения процес. 

За подробна информация относно продуктовото портфолио на компанията и при нужда от съвет или разработване на прецизна технология за торене, не се колебайте да се свържете с нашите регионални агроном-консултанти!

Информация за контакт:
9160 Девня, Индустриална зона
Тел.: 051997526
e-mail: [email protected]
web: www.agropolychim.bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти