АГРОПОЛИХИМ

Агрополихим АД е водещ производител на азотни торове в Югоизточна Европа и лидер в производството на фосфорни торове на Балканския полуостров. Реализацията на продуктите на вътрешния и външния пазар се осъществява от търговския представител и дъщерно дружество на Агрополихим АД - Афер България ЕООД.

Отдел "Агрохимия и почвознание"

От 2014г. компанията разполага със специализиран отдел "Агрохимия и почвознание“, който предлага агрономически услуги, в помощ на иновативното земеделие. Отделът работи в посока подобряване комуникацията между компанията и потребителите на минерални торове. Екипът е в постоянен контакт със земеделци от различни региони на страната, интересуващи се от приложението на торовете от продуктовата гама на предприятието и тяхното прилагане с цел правилно и навременно хранене на растенията.

Агрономически услуги, предлагани от "Агрополихим" АД:

  • Разработване на програми за балансирано торене с течни и сухи продукти.
  • Консултации и изграждане на модел за прецизно торене, съобразен с необходимостта на всяка култура.
  • Разработване на цялостна технология за отглеждане на земеделските култури и трайни насаждения.
  • Коректно отбиране на почвени проби, изготвяне на почвени анализи.
  • Разчитане на резултати от почвени анализи и изготвяне на препоръки за подобряване на почвените характеристики.
  • Полска инспекция на семепроизводни посеви и цялостна консултация по заготовката и производствения процес.

Стремежът ни е да бъдем максимално полезни на земеделските производители.

Информация за контакт:
Девня 9160, Индустриална зона
Тел.: 051997526
e-mail: [email protected]
web: www.agropolychim.bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти