Доказахме се не само като производител на качествени торове, но и като съветник по прецизно торене

Владимир Желев, ръководител отдел "Агрохимия и почвознание" в Агрополихим

Владимир Желев, ръководител отдел "Агрохимия и почвознание" в Агрополихим

Уважаеми г-н Желев, като водещ производител на азотни фосфорни торове в Югоизточна Европа, бихте ли споделили пред читателите на списанието, какво сте подготвили за предстоящата пролетна кампания през 2022 година?

Можем да предложим пълна гама от азотни, фосфорни, азотно-фосфорни, комбинирани и течни торове. При азотните торове това са най–широко използваните продукти в България: Амониев нитрат, Карбамид, Течен азотен тор, като в различните сезони можем да предложим и Азотен тор с инхибитор - Течен азотен тор със сяра. При фосфорните, това е добре познатият на българския фермер - Троен суперфосфат, при Азотно-фосфорните - Моноамониев и Диамониев фосфат.

Течните торове – там имаме две серии листни ФАСТ и ФАСТ+, като са профилирани и адаптирани спряно изискванията на различните култури. Към момента залагаме в бързо развиващият се сегмент от комбинирани торове. Там можем да предложим на фермерите, „леки“ комбинирани торове NP 20:20+13S, течни NP 6:21, NPK 15:15:15+10S, средни по съдържание на фосфор NP 18:38+5S+0,3Zn, NPK 15:40:10.

С оглед на специализираните торови програми, които изготвяте, какво бихте посъветвали своите клиенти относно подготовката на техните полета?

С цел компанията да става все по гъвкава по отношение на задоволяването нуждите на своите клиенти, Агрополихим АД през изминалите години представи редица нови продукти в двете направления – гранулирани и течни торове. Доказа на своите партньори, че могат да разчитат на нея не само от производството и доставката на качествени торове, но и агрономически съвети на агрономите от отдел „Агрохимия и почвознание“, които дават на земеделските производители, по отношение на това, как да приложат правилно торовете в точното количество и фаза от развитие на културите. Това предразполага за едно прецизно торене, което ще допринесе за още по–добри ефекти при получената продукция.

През годините ние прецизирахме изключително много технологиите си и натрупахме богат производствен опит, при който ние виждаме в реални условия, че например царевицата се развива прекрасно, когато фермера заложи на NP 20:20 със 13 процента сяра. Един балансиран продукт, който задоволява потребностите през вегетацията от основните елементи азот и фосфор в комбинация със сяра. При една норма между 10кг/дка и 20кг/дка, фермера си гарантира залагането на висок добив.

Агрополихим, като водещ производител на гранулирани и течни торове в България, а и не само, е свързван от родните фермери само с тях. За моя радост, ние можем да предложим пълна технология на торене при всички култура, а именно и листни торове. Имаме пълна гама – две серии ФАСТ и ФАСТ+ - NPK и само микроелементи, като за рапицата най–подходящ ще бъде продуктът за маслодайни култури от серията ФАСТ+. Той се характеризира с високо съдържание на бор - 10 процента под формата на боретаноламин, в комбинация с молибден и манган. Това, което препоръчваме на фермерите е да разделят приложението на тези микроелементи, тоест да приложат един път наесен и веднъж напролет.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти