Брайт Инженеринг ООД обхваща всички аспекти на бизнеса – от проекта до поддръжката

инж. Панайот Панайотов, управител на Брайт Инженеринг ООД

инж. Панайот Панайотов управител на Брайт Инженеринг ООД

Уважаеми инж. Панайотов, бихте ли обобщили изминалата 2022 като успешна за фирма Брайт Инженеринг?

Изминалата 2022-ра година, беше изключително предизвикателна както за бранша като цяло, така и специално за нашето дружество. Смея да твърдя, че въпреки трудностите, годината беше успешна за нас. Успяхме да реализираме редица проекти в областта на автоматизацията, системите за непрекъснати измервания, като взехме и участие в значими проекти свързани с енергийната диверсификация на България. Друг бизнес аспект в който насочихме нашето развитие и развойна дейност е изграждане на малки и средни фотоволтаични проекти. Имаме изградено партньорство с водещи производители на оборудване за тяхното изграждане, като за единият от производителите имаме гаранция от 20 години за панелите, с гаранционна полица от водещият световен застраховател – Алианц.

Настрани от чисто бизнес страната, продължихме с възходящата тенденция да привличаме специалисти в редица области на индустрията, като смея да кажа, че във фирмата ни текучеството на персонал липсва или е изцяло минимизирано. Всички наши специалисти преминават редица обучения, за да можем да предлагаме услугите си на високото ниво, на което нашите партньори разчитат. Това, особено в периоди на значителни индустриални и обществени промени е доста предизвикателен процес, но мисля, че успяваме да балансираме и задържим нивото си от предходни години.

Кои са проектите, с които най-много се гордеете?

Един от значимите договори, чието изпълнение започна в началото на 2023-та година който бих отличил е това, че Брайт Инженеринг ООД сключи договор за поддръжка на статично и динамично оборудване на територията на Лукойл Нефтохим Бургас АД. Този договор е свързан с висок социален ангажимент – новоназначеният персонал е над 160 човека, и изцяло повдига на ново ниво сервизната сфера на нашата компания. Самият договор е със срок от 5 години, което е значителен показател на доверието с което се радваме сред нашите партньори и клиенти. Във връзка с този проект, фирмата ни откри нов местен офис в гр. Бургас, находящ се в рафинерията.

По този начин ние имаме максимално оптимизиран процес по управление на процесите свързани с изпълнението на този проект. Друг интересен проект свързан с повишените екологични изисквания е, доставката на система за измерване емисиите на живак която осъществяваме за наш клиент от циментовата индустрия. На последно място, но не и по важност бих искал да информирам читателите Ви, че през изминалата година фирмата ни сключи и нов договор за поддръжка на турбогенератор N:3 в ТЕЦ Лукойл, който е поредният в редицата изпълнение от Брайт Инженеринг договори за поддръжка на турбинно оборудване в този ТЕЦ.

Какво предстои през 2023? На къде ще насочите Вашите усилия?

През 2023-та година фирмата ни ще продължи да инвестира в човешки ресурси защото считаме, че те са най-важният ни капитал и конкурентно предимство пред останалите. Паралелно на това и цитираните проекти по-горе, ще продължим да работим и в газовата сфера, като един от лидерите в региона по отношение на изграждане на измервателни станции и фискални системи за природен газ, както и проекти в областта на конвенционалната енергетика, а така също и при проекти свързани с ВЕИ и производство на водород. От средата на изминалата 2022-ра година, си партнираме със фирма General Electric дивизия Digital, която предлага решения за оптимизация и превантивна поддръжка на технологични процеси за широкото портфолио от наши клиенти.

Очакваме минимизирането на времето за т.нар. „shutdown” в областта на индустрията да придобива все по-голямо значение за нашите клиенти, като заедно с GE Digital сме готови да бъдем насреща за предоставяне на решения свързани с намаляването на този период и ефективни политики свързани с поддръжката на индустриалните активи. Отделно планираме да доразвием и все повече сервизната дейност на фирмата, като ще се базираме на солидния си опит и новосформирани ресусри. Не искам да пропусна и търговската дейност на фирмата ни, като лидери на пазара на взривозащитено оборудване и компоненти.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти