БРАЙТ ИНЖЕНЕРИНГ

БРАЙТ ИНЖИНЕРИНГ

Брайт Инженеринг ООД е инженерингова компания с 23 годишен опит на Българския и международния пазари.

Със своята визия за устойчив и дълготраен растеж, използвайки доказани и нови технологии на световни производители, Брайт Инженеринг предоставя на своите клиенти пълно портфолио от инженерни услуги и доставка на широка гама оборудване:

 • Проектиране, доставка и монтаж на решения до “ключ” в областта на автоматизацията;
 • Диагностика, ремонт, поддръжка и продажба на ротационно оборудване, компресори и вентилатори;
 • Проектиране, доставка и монтаж на системи и оборудване Ниско, Средно и Високо Напрежение;
 • Промишлена Автоматизация;
 • КИП Инсталации;
 • Виброконтрол, вибродиагностика;
 • Турбинен контрол на въртящи се машини;
 • Защитни шкафове и нагревателни системи за КИП;
 • Промишлени ел-обогреви;
 • Взривозащитени елементи и системи;
 • Сеизмична апаратура;
 • Анализатори за физически свойства в газове и горива;
 • Разходомери и газоанализатори

БРАЙТ ИНЖИНЕРИНГ

Бизнес сектори:

 • Нефт и Газ
 • Химическа промишленост
 • Енергетика и ВЕИ
 • Фармацевтична промишленост
 • Металургия
 • Минна промишленост

Официален представител на:

 • SICK AG - Газ анализатори, прахомери, анализатори за течности.Техника за измерване и контрол на вредни емисии в атмосферата.Ултразвукови газови разходомери. Индустриални сензори.
 • General Electric дивизии:
 • GE Global Control Services - Турбинни регулатори, антипомпажни защити,Статични възбудители за въртящи се машини;
 • GE Sensing - Разходомери и аналитична техника.
 • GE Digital Софтуер за оптимизация на процеси и управление на активи
 • Baker Hughes Bently Nevada - Виброконтрол, вибродиагностика, температури,защити от свръхскорост на въртящи се машини и бутални компресори.
 • THERMON - Промишлени ел. обогреви, нагревателни кабели, парниобогреви.
 • R.STAHL AG - Взривозащитено (Ex) оборудване.
 • INTERTEC-Hess GmbH - Защитни шкафове за КИП оборудване, нагре-вателни системи за инструменти.
 • Peppers Cable Glands Limited - Взривозащитени кабелни щуцери,преходи и заглушки.
 • CW Enerji - фотоволтаични панели и системи

Официален партньор на:

 • GENERAL TURBO S.A. - производство, ремонт и диагностика на турбини, компресори, вентилатори и др.
 • VALLEN SYSTEME GMBH: датчици и системи за акустична емисия (АЕ)

БРАЙТ ИНЖИНЕРИНГ

Офиси в страната:

 • 1000 София, бул. Цариградско Шосе 133, БИЦ-ИЗОТ, ет. 6, офис 616а,
  [email protected]
 • 8104  Бургас, Площадка на Лукойл Нефтохим, [email protected]

Информация за контакт: 
9000 Варна, ул. Краков 6А
Тел.: 052511213
e-mail: [email protected]
web: www.bright-eng.com

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти