ТЕХИНФО

ТехИнфо® е специализирана агенция за инженерен, индустриален и инвестиционен маркетинг.

ТЕХИНФО

ТехИнфо® извършва пълен обхват от маркетингови дейности за компании и организации от инженерния, технологичния, индустриалния, производствения и строителния сектор в България и чужбина, като акцентира върху следните основни групи услуги:

  • Kонсултира, разработва, планира и изпълнява маркетингови, медийни и комуникационни кампании и стратегии.
  • Разработва, създава и споделя публикации със специализирано съдържание - технически статии, практически казуси, бели книги, изследвания и анализи, технологични прегледи.
  • Предлага търговски представителни услуги за компании разработчици и производители на технически продукти, технологии и оборудване с висока добавена стойност.
  • Планира, организира и провежда обучителни семинари по нови и специфични теми в секторите, за които работи.

ТехИнфо® е представител за България на VID FIREKILL ApS - системи за пожарогасене с водна мъгла ниско налягане.

 Партньорство с чужди фирми:

  • VID FIREKILL ApS, Дания - представител за България

Информация за контакт:
1113 София, ул. Фредерик Жолио Кюри 20
Тел.: 0888441336
e-mail: [email protected]
web: www.techinfo.bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти