MAPEI

MAPEI

Нашата история

Една невероятна италианска история, чието начало е поставено в покрайнините на Милано от Родолфо Скуинци, основателят на компанията, който започва производство на помощни материали за строителството (MAPEI е абревиатура на „Materiali Ausiliari Per l’Edilizia e l’Industria“). Негова идея е насочването на ресурси към пазарната ниша за лепила за подови настилки и стенни покрития, което се оказва и първата му стъпка по пътя към успеха. През 60-те години на XX век, на фона на бурното развитие на италианския пазар на керамични изделия, MAPEI вече е в позицията да се възползва от разкриващите се нови възможности чрез предлаганата гама от продукти за по-лесно и безопасно полагане на керамични плочки, заменящи традиционно използвания циментов разтвор.

MAPEI започва производство на нови видове лепила, но също и на уплътняващи материали, специални разтвори, хидроизолационни продукти, както и добавки за бетон. Към края на 70-те години на XX век, MAPEI отправя поглед към международните пазари с отваряне на първото си предприятие зад граница – в Канада, с което започва поетапното разрастване на компанията в международен мащаб и разкриването на допълнителни производствени мощности на най-стратегическите места на картата на световния строителен пазар.

Научни разработки

Нашите изследователи работят в глобална мрежа, която включва 32 научни центъра. Всички центрове са снабдени със съвременно оборудване и си сътрудничат непрекъснато с университети, научни и промишлени институти. 

Научноизследователската ни дейност се обвързва с водещата цел да предоставяме на нашите потребители иновативни и сигурни решения, за да се подобрят качеството и условията на работа на строителната площадка, дори когато говорим за изключително комплексни и сложни проекти. 

За нас е важно качеството на строителството и именно това ни превърна през годините и до днес в глобални лидери в производството на лепила, уплътнителни материали и химически продукти за строителния бранш.

Устойчиво развитие

MAPEI

Всяка година създаваме хиляди нови продуктови формули, които позволяват реализирането на зелено строителство. Гамата ни надвишава 6000 продукта, които се произвеждат с максимална грижа към околната среда. Предлагането на най-добрите и иновативни решения за проектиране и строителство в съответствие с устойчивото развитие е основен ангажимент на MAPEI. Това изисква отговорност и умение да се направи такъв избор, че проектанти, изпълнители и потребители да получават продукти, които гарантират сигурност, дълготрайност и имат минимално въздействие върху околната среда. MAPEI е твърдо ангажирана с местните общности: през 2021 г. - 1,939 милиона евро са предоставени на заинтересовани страни, 38 милиона евро са инвестирани в изследвания и развитие и 32 милиона евро са изразходвани за спорт, култура и социални проекти. 

Нови технологии

MAPEI

MAPEI е компания, изграждаща своите ценности още от самото си създаване през 1937 г. Иновациите са ключови за нашата компания и традиции. Инвестираме в технологиите, за да посрещнем бъдещето, готови да предложим на нашите клиенти иновативни и сигурни решения в производството на лепила и съпътстващи продукти за полагане на всички настилки и облицовки.

В MAPEI работим усърдно, за да осигурим качествени продукти за ремонт на дома и на всички строителни обекти. В производствените центрове на MAPEI са внедрени най-съвременни технологии, позволяващи постоянен контрол на качеството в интензивния производствен процес по цялата верига – от суровините до крайните продукти. Разполагаме с 86 завода, разположени в 35 държави на 5 континента, откъдето ежедневно излиза по 25 000 тона готова продукция (4,5 млн. тона годишно).

Информация за контакт:
1715 София, бул. Александър Малинов 2А, Бизнес Център ММ
Тел: 024899775
e-mail: [email protected]
web: www.mapei.bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти