ИСЕ ЕНЕРДЖИ

ИСЕ ЕНЕРДЖИ

Исе Енерджи е компания, която предлага проектиране, доставка изграждане и поддръжка на:

  • Оборудване и инсталации за отопление, охлаждане, климатизация, вентилация, производство на пара или електрическа енергия от изкопаеми или възобновяеми енергийни източници;
  • Ниско, нулево или активно енергийни сгради;
  • Фотоволтаично улично осветление;
  • Системи за измерване на енергийната консумация и ефективност в реално време на машини или производствени системи;
  • Иновативни системи за пълно пречистване на прясна вода.

ИСЕ ЕНЕРДЖИ

Исе Енерджи е парньор за България на: Clayton of Belgium, Meritsun, Sure measurements, Durr,Sinoltech, AMS Energy, ENKI, Solar Master, Immergas, MIA Ventilation.

ИСЕ ЕНЕРДЖИ

Някои от клиентите на Исе Енерджи са: Кока Кола, Нова Трейд, Елит 95.

Информация за контакт: 
1124 София, бул. Цариградско шосе 53, Бл.2, Ап.4
Тел.: 0879333408, 0876667969
e-mail: [email protected]
web: www.ise-industries.com

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти