ХА - БЕ БЪЛГАРИЯ

ХА - БЕ БЪЛГАРИЯ

Фирма Ха-Бе България ООД е дъщерно дружество на международния производител на добавки за бетон, продуктови системи за защита на бетонни повърхности и бои за бетон - Ha-Be Betonchemie. 
Над 50 годишния професионален опит в бетоновата индустрия, както и висококачественото практическо ориентирано обслужване на клиентите правят компанията надежден и желан партньор в производството на бетон и бетонни смеси.
Дружеството произвежда специално разработена продуктова гама за различните области на приложение транспортен бетон, бетонови елементи и бетонови изделия. Тази продуктова гама е съобразена със специфичните изисквания на съответните области на приложения:

 • PANTARHIT® - пластификатори и суперпластификатори за транспортен бетон;
 • ANTIPOR® - добавки за вибропресовани изделия; 
 • PANTARHOL® -  забавители;
 • PANTAPOR® - въздуховъвличащи добавки;
 • ANTIFROST® и PANTAQUICK® – ускорители с различни области на приложение;
 • VORMIOL® - кофражни масла;
 • HA-BE FASER® - микро и макрофибри за сухи смеси и индустриални подове;
 • PROTECT® - продукти за последваща грижа и защита на бетон и бетонови елементи;
 • Ha-Be FERROX® - прахообразни пигменти за бетон;
 • Ha-Be COLOR® - течни пигменти за бетон;
 • Ha-Be DURAHIT® - хидроизолиращи и импрегниращи продукти за бетон; 

Компанията разполага със сертифицирани собствени изпитателно-строителна и химическа лаборатории, извършвайки реални тестове и изпитания съгласно общоприетите БДС стандарти и европейски норми за окачествяване на инертни материали, химически продукти и бетон.
Независимо дали става въпрос за бетонови изделия, конструкции или транспортен бетон за високо, инженерно, тунелно или пътно строителство, приложните специалисти на компанията разработват иновативни продукти и индивидуални обектови решения, с които да отговорят по най-правилния начин на изискванията на клиентите.
Грижат се и за сигурната и правилна употреба на добавките на бетоновия възел или строителната площадка и така оптимизират бетона, че да се постигане най-добър резултат. Снабдени с мобилни уреди, те могат да изпитат бетона директно на строителната площадка и по този начин да подсигурят реализацията на проектните изисквания.

ХА - БЕ БЪЛГАРИЯ

Информация за контакт:
Складова база Ха-Бе България
9168 Езерово, Белослав, България
Тел: 0890328889
e-mail: [email protected]
web: www.ha-be.bg

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти