ДЕЛТА ИНСТРУМЕНТ

Производство и дистрибуция на богата гама устройства в областта на измерване, контрол и автоматизация на технологични и енергийни параметри и процеси, сред които сензори и сонди, трансмитери, преобразуватели, трансдюсери, галванични разделители, ценерови бариери, програмируеми индикатори, регулатори и контролери, вентили, разходомери, логери на данни и анализатори, газсигнализатори, преносима тестова апаратура, и цялостни системи за мониторинг и контрол.

Устройствата са предназначени предимно за измерване и контрол в промишлеността и енергетиката на параметри, като:

 • температура;
 • налягане и диференциално налягане;
 • нива на течности и насипни материали;
 • поток на течности и газове, разход и дозиране;
 • относителна влажност;
 • концентрация на опасни газове във въздуха;
 • ел. параметри - ток, напрежение, съпротивление, мощност, енергия и др.

Фирмата разполага и с акредитирана по ISO 17025 лаборатория за калибриране.

Представител за България на:

 • A. EBERLE – уреди за измерване, запис и анализ на мрежови сигнали и качество на електроенергията - преносими или фиксирани анализатори; автоматични стабилизатори и регулатори на напрежение (АРН); системи за мониторинг на трансформатори; регулатори на Петерсенови бобини и уреди за откриване на къси и земни съединения;
 • CAMILLE BAUER METRAWATT – измервателни преобразуватели, трансдюсери, трансмитери и контролери за ток, напрежение, мощност, енергия, фазов ъгъл, честота и др; електромери и анализатори на мрежи и качество на електроенергията; преобразуватели за отклонение и ъгъл на завъртане; софтуер за мониторинг и управление на енергийни мрежи;
 • KYORITSU INSTRUMENTS - преносима тестова апаратура за електробезопасност – ДТЗ, контур фаза-нула, изолационни съпротивления, съпротивления на заземители, комбинирани и др; мултимери, токови клещи и регистратори на електрически сигнали и мощност;
 • BÜRKERT – оборудване за измерване и управление на флуиди - вентили, клапани, разходомери, контролери и измервателни сензори и трансмитери;
 • ROTRONIC – оборудване и системи за измерване, мониторинг и контрол на влажност и температура и качество на въздуха: трансмитери, логери, сонди, калибратори, преносими термометри, термохигрометри и мн. др., както и облачна мониторинг платформа;
 • NOVUS - универсални логери на данни, комуникационни модули, индикатори, контролери, трансмитери, таймери, броячи и термостати;
 • GEORGIN - ценерови бариери с ATEX за взривоопасни среди, защити, както и термометри, манометри, трансмитери за температура и налягане, термостати и пресостати – взривозащитени или не;
 • OPTRIS – уреди за безконтактно инфрачервено измерване на температура, включително термовизионни камери и индустриални инфрачервени термометри (пирометри);
 • KOBOLD – измервателно и контролно оборудване и системи за разход, температура, налягане, ниво, анализ на течности и др;
 • WATCHGAS – преносими газ детектори за персонална защита от различни токсични и опасни газове и изпарения;
 • UTECO - сензори и сонди за температура;

Със сертифицирано качество по ISO 9001, клиенти на фирмата са повече от 1500 предприятия в металургията, химическата, хранително-вкусовата, фармацевтичната и други отрасли на промишлеността, включвайки много фирми от чужбина.

Информация за контакт:
София 1616, кв.Бояна, ул.732 No.20
Тел.: 029746236, 029746237
e-mail: [email protected]
web: www.deltainst.com

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти