Започва модернизация на осветлението в община Хасково

Община Хасково започва изпълнението на проект за рехабилитация и модернизация на системите за външно осветление в общината. Той се финансира по програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", което е безвъзмездно, и се извършва в партньорство с норвежката компания Интернейшънъл Девелопмънт Норуей. Разработката е в отговор на политиката на Община Хасково за намаляване на енергийното потребление, подобряване на общинската инфраструктура, повишаване на качеството на живот и устойчивото развитие на общината.