Заедно с ЕнЕфект работим по важни проекти за справяне с енергийната криза

Таня Христова, кмет на Община Габрово

Таня Христова, кмет на Община Габрово

Уважаема г-жо Христова, бихте ли разказали на читателите на списание Енергийна Ефективност, как се справя Община Габрово с енергийната криза? Ако не бяхте инвестирали в енергийна ефективност, по-трудно ли щяхте да се справите с нарастващите сметки за ел. енергия?

За радост, Габрово е една от общините, които изпълниха немалко проекти в областта на енергийната ефективност в последните години, затова енергийната криза, въпреки че има сериозно отражение върху нашия бюджет, не се отразява толкова драстично и може би сметките за ел. енергия не са толкова непосилни, колкото в други общини. Най-очевидният пример е проектът за модернизация на уличното осветление, който завършихме на ЕСКО принцип точно преди увеличението на цените на електрическата енергия.

Ако не бяхме реализирали този проект изцяло с наши сили и средства, сега щяхме да плащаме четири пъти повече за електроенергия. Нашите плащания остават на равнища, които са съпоставими с фактурите, които плащахме преди две години, и това в голяма степен ни спасява от ефекта на постоянно увеличаващите се цени. В същото време градът се радва на много по-добра осветеност с всички ползи, които произтичат от това - сигурност във вечерните часове, безопасност на движението, естетична градска среда, комфорт за жителите и гостите на Габрово.

Г-жо Христова, може ли да споделите кои са проектите, които сега са на дневен ред в ръководената от вас община, с които можете допълнително да намалите потреблението на енергия?

Разбира се, на първо място за нас е постоянното оптимизиране на разходите ни за отопление в общинския сграден фонд. Редица нови проекти се изпълняват в момента или предстои да бъдат изпълнени. Това са знакови сгради за Габрово като Дома на културата, Регионалния исторически музей, Летния театър, архитектурен комплекс „Етъра“, но очакваме голямо развитие и около новата програма за обновяване на общинските сгради по Плана за възстановяване и устойчивост.

За съжаление, средствата по нея, с таваните, които са поставени, трудно могат да ни стигнат и трябва да търсим алтернативни начини за финансиране. Заедно с това, започва и програмата за обновяване на многофамилните жилищни сгради, с основна цел - чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, да се осигурят по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Тази програма е приоритет за нас и вече помагаме на гражданите на Габрово да бъдат максимално активни, и да участват в тази програма.

Как Община Габрово помага на гражданите и на бизнеса да инвестират в мерки за енергийна ефективност?

Община Габрово оказва пълно съдействие на сдруженията на собствениците - както с административно обслужване, така и с информация за дейностите, които гражданите трябва сами да извършат, като например енергийното обследване и издаването на технически паспорт. За тази цел, с подкрепата на международния проект ReMODULEES, открихме и специализиран информационен център в града, в който, разбира се, ще се опитаме да помагаме и на бизнеса и на гражданите.

За бизнеса се опитваме да осигуряваме максимално благоприятни условия както с развиващите се индустриалните паркове в града, така и с консултации и съвети, особено в сферата на енергийната ефективност и производството на възобновяема енергия, както и за развитието на енергийните кооперативи. Община Габрово е от тези общини, които отдавна са признати като една от най-гостоприемните за новаторски бизнеси в областта на устойчивата енергия и опазването на околната среда. Можем да се похвалим и с това, че наскоро получихме награда в екологичната категория на конкурса Кмет на годината, спечелихме признание и представихме България в проект на Европейската енергийна награда, като се надяваме тази традиция да продължи.

Вие също така сте и активен участник в много международни инициативи. Можете ли да ни кажете какви са мерките на европейско равнище, които се обсъждат като най-подходящи за справяне с енергийната криза на общинско ниво?

Да, аз имам честта да съм член и председател на Европейският комитет на регионите, асамблеята на представителите на местните и регионалните власти в Европейския съюз, така също участвам в Споразумението на кметовете или Конвент на кметовете, което е европейска инициатива и движение с участие на местни и регионални органи за управление, ангажирали се доброволно с повишаването на енергийната ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници на техните територии.

И двете организации, чрез които имам възможност директно да общувам с представители на ЕК, на Европейския съвет и на Парламента, имат една и съща позиция - ние настояваме, че общините са най-точният, най-ефективният проводник на реформи, най-сигурният източник на проекти, с които можем да се справим с енергийната и икономическата криза. В последните години европейските общини, в т. ч. и българските, бяха в челните редици за справяне с много дълбоки кризи - COVID-19, миграцията, цените на енергията и инфлацията.

Разкажете ни по какви проекти работите с партньорите си от ЕнЕфект?

Ние посрещаме очакванията на гражданите за бързи и решителни мерки. Затова трябва да ни бъде осигурен ресурс, за да можем да се справяме и осъществяваме все повече и все по-качествени проекти. Ние в Габрово се стараем да сме ангажирани с най-новите решения, с найнапредничавите мерки и технологии, които се прилагат в областта на енергийната ефективност. Общината работи активно с центъра за енергийна ефективност ЕнЕфект, който е неправителствена организация с мисия да подкрепя усилията на централната и местните власти да постигнат устойчиво развитие чрез по-ефективно използване на енергията.

С партньорите ни от ЕнЕфект разработваме концепция за нулевоенергиен район по проект outPHit и различни модели за справяне с енергийната криза по проектите EnergyMeasures и Response. По този начин се надявам да успеем да покажем за пореден път с убедителни резултати, че ние, общините, осигуряваме най-добрите решения за преодоляване на кризите, и съответно ресурсът - национален и европейски - следва да бъде приоритетно насочен към общински проекти, с които да подпомагаме и местния бизнес.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти