Всяка фотоволтаична система се нуждае от ефективна мълниезащита

инж. Иво Иванов, управител на Диком

инж. Иво Иванов, управител на Диком

С все по-широкото използване на възможността за генериране на електрическа енергия чрез фотоволтаичните централи, включително и за битови нужди, се обособяват въпросите как да се подсигури безопасното функциониране на този тип системи, имайки предвид това, че те са дългосрочна инвестиция с над 25 години експлоатационен живот.

Инж. Иво Иванов, управител на тясноспециализираната компания за мълниезащита ДИКОМ ООД сподели какво счита за необходимо, за да се осигури ефективна мълниезащита на фотоволтаични централи:

Този тип системи стават все по-разнообразни и с все по-широко приложение. Това разнообразие изисква и индивидуален подход при проектирането и изграждането на мълниезащитната система, за да се отговори в най-голяма степен на потребността на защита на съответното съоръжение. Т.е. при проектиране на фотоволтаична система, независимо дали за собствена консумация или за производство и продажба на електроенергия, тя трябва да се съгласува и с мълниезащитната система, ако има предварително изградена такава. В противен случай, има значителни предпоставки мълниезащитната система да се окаже неефективна. В сферата на мълниезащитата контролът е важен, поради което считам, че едно от условията за осигуряване на ефективност е използването на продукти на реномирани европейски производители. Това дава значителна яснота какви производствени стандарти се спазват и по какъв начин се контролират.

Когато се касае за система от активен тип, мълниеприемникът с изпреварващо действие е от ключово значение за ефективността на мълниезащитата. А когато трябва да се защитят и фотоволтаичните панели - задачата става още по-комплексна и за качествено решение следва се търсят доказани специалисти. Освен външната мълниезащита, при генериране на фотоволтаична енергия, е много важно да се осигури и защита от пренапрежение (по-позната като аресторна защита). Докато при външната мълниезащита се цели предпазване от разрушителното въздействие на мълниите, чрез аресторната защита се цели осигуряването на безпроблемното функциониране на фотоволтаичната система. 

Всяка фотоволтаична система се нуждае от ефективна мълниезащита

Доколко е автономна една мълниезащитна система, предназначена да предпазва фотоелектрическата централа и нуждае ли се тя от захранване?

Нито една мълниезащитна система не се нуждае от захранване. Допълнителните елементи като броячи на мълнии, които отчитат броя на падналите мълнии върху системата, също функционират на електромеханичен принцип и не се нуждаят от захранване. Единственият ангажимент по мълниезащитата, който собствениците имат е иницииране на проверки, чрез които да се замерват параметрите на системата, свързани с ефикасността ѝ.

Всяка фотоволтаична система се нуждае от ефективна мълниезащита

Бихте ли споделили повече за опита, който имате при осигуряване на мълниезащита на фотоволтаични централи?

От няколко години работим активно с компании, изграждащи големи фотоволтаични централи, не само в страната, но и в цяла Европа. Елементите, които предлагаме доказват ежедневно своето качество и ефективност. Напоследък се увеличава броят на проектите, свързани със защитата на новоизградени инсталации до 30 KWp. В портфолиото ни са включени производствени цехове, офис сгради и жилищни комплекси, чиито фотоволтаични системи са защитени от директно попадение на мълнии чрез мълниезащитa, инсталирана от специалистите на ДИКОМ ООД.

Кои считате, че са качествата, които Ви правят предпочитан партньор?

Развиваме се на българския пазар от 2006 година с фокус върху осигуряване на устойчиви решения в областта на мълниезащитата. За постигането на тази цел залагаме на елементи за мълниезащита, които са сред най-добрите такива на Европейския пазар. Диком ООД е директен вносител на мълниезащитно оборудване и ексклузивен такъв на мълниеприемници с изпреварващо действие AIDITEC, произведени от испанската компания AIDITEC SYSTEMS. Това ни дава възможността да предоставяме продукти с най-добро съотношение на цена/качество на пазара за елементите за мълниезащита.  Мълниеприемниците с изпреварващо действие са разработени в три серии ADVANCE+, SIGMA+ и ЕLECTRON 15 ms - тествани с 200 kA. Компанията производител , която има присъствие в 46 страни по света, се развива с фокус върху осигуряване на най-високо качество на своите продукти, поради което те притежават доживотна гаранция срещу производствени дефекти. 

За нашите клиенти предоставяме и възможността за консултация със специалисти инженери. Дългогодишните ни усилия в постигането на успешно сътрудничество с български и международни дистрибутори и партньори, ни донесоха стабилност и възможност да се откроим като доверени партньори.  В заключение мога да обобщя, че темата за все по-масовото генериране на електрическа енергия чрез възобновяеми/неизчерпаеми източници от близко бъдеще се превърна в обозримо настояще. Смятам, че на дневен ред е осигуряване на качествена защита на тази инвестиция!

Допълнителна информация, може да намерите тук: www.dikom-varna.com

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти