Все повече компании инвестират в озеленени покриви, привлечени от техните многобройни ползи

ланд. арх. Добромира Лулчева, Съосновател и собственик на LANDSCAPE DESIGN STUDIO

ланд. арх. Добромира Лулчева,  Съосновател и собственик на LANDSCAPE DESIGN STUDIO

LANDSCAPE DESIGN STUDIO е проектанско студио за ландшафтна архитектура фокусирано върху разработването на устойчиви концепции, с положително въздействие върху благосъстоянието на хората и околната среда. При проектирането голямо значение се отдава на холистичния подход и синтеза между архитектурата и природата в градска и извънградска среда. Услугите обхващат широк спектър от дейности в областта на ландшафтната архитектура, градското планиране и дизайн. Студиото предлага иновативни и устойчиви решения за ландшафтен дизайн, които балансират екологичните и географски характеристики на пространството и хармонизират с архитектурата и изискванията на средата. Екипът се състои от ландшафни архитекти с разнообразни интереси в сферите на синьо-зелената инфраструктура, решения базирани на природата, хидрология и екологията, орнитология, фотография, интериорен дизайн и изкуството.

Арх. Лулчева, как включването на ландшафтната архитектура в архитектурата на сградите може да ги превърне в зелени съоръжения?

Увеличаването на плътността на градовете насочва фокуса върху използването на зелената инфраструктура, чрез създаване на ‘‘зелени‘‘ сгради и ефективни ландшафти, които имат икономическа, екологична и социална стойност. Една от най-обещаващите форми на архитектурна устойчивост, наложила се в световен мащаб, е озелененият покрив. Традиционно отдадени само на вентилационни шахти в миналото, днес покривите все по-често се превръщат в озеленени площи като част от стремежа към по-чисти, здравословни и щастливи градове. Все повече частни компании инвестират в озеленени покриви, привлечени от техните многобройни ползи.

Кои са конкретните ползи за инвеститорите от създаването на повече зелени пространства в проектите?

Ландшафтната архитектура е утилитарна дейност и дава съвкупност от ползи за всички. Ползите от озеленените покриви не са само за инвеститорите, а за ползвателите на сградата, среда на обитаване, обществото и планетата като цяло. Естетични подобрения на сградите. Озеленяването на градовете отдавна се популяризира като лесна и ефективна стратегия за увеличаване на инвестиционните възможности и разкрасяване на застроената среда. Един озеленен покрив може да превърне всяка сграда в красиво, атрактивно и желано място за живеене, работа, развлечение и почивка. Управление на дъждовните води.

При зелените покриви водата се съхранява от субстрата и след това се поема от растенията, откъдето се връща в атмосферата чрез транспирацията. Така се намалява оттичането на дъждовната вода, забавя се времето, в което се случва оттичането, което води до намалено напрежение върху канализационните системи при пикови периоди на потока. През лятото зелените покриви могат да задържат 70-90% от валежите, които падат върху тях, а през зимата могат да задържат между 25-40% от валежите. Зелените покриви не само задържат дъждовна вода, но също така уравновесяват температурата на водата и действат като естествени филтри. Намаляване ефекта на градските топлинни острови.

Чрез ежедневния цикъл на оросяване и изпаряване, растенията върху покрива са в състояние да охладят градовете през горещите летни месеци и да намалят ефекта на градския топлинен остров (UHI). В противен случай светлината, погълната от растителността, би се превърнала в топлинна енергия. Зелените покриви също спомагат за намаляване на разпространението на прах и твърди частици в целия град, както и за намаляване образуването на смог. Това играе роля за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптиране на градските зони към бъдещия климат с по-топло лято. Подобряване качество на въздуха. Зеленият покрив помага да се подобри цялостното качество на въздуха.

Растенията на зеления покрив улавят замърсители във въздуха, фините прахови частици и атмосферни отлагания и филтрират вредните газове. Според проучване, зелените покриви помагат да намалят до 37% от замърсяването със серен диоксид и 21% с азотна киселина и филтрират 0,2 кг/м2 прахови частици всяка година. Намаляване на отпадъците. Зелените покриви могат да допринесат за намаляване на отпадъците, тъй като удължават живота на хидроизолационните мембрани и на отоплителни, вентилационни и ОВК системи чрез намалената им употреба. Интелигентен растеж на градовете и допълнително пространство.

Зелените покриви помагат да се постигнат принципите на интелигентния растеж и да повлияят положително върху градската среда чрез увеличаване на удобството и озеленените площи и чрез намаляване на съпротивлението на общността към проекти за уплътняване на градовете. Зелените покриви могат да изпълняват различни утилитарни функции и приложения, включително допълнително търговско пространство (напр. изложбени площи и тераси на ресторанти), място за отдих (напр. различни видове спорт на тревни площи, рекреационни зони и детски площадки) и дори общински градини (напр. местно производство на храни или квартална градина) Нови работни места.

Растежът на пазарите на зелени покриви дава нови възможности за работа, свързани с производството, отглеждането на растенията, проектирането, монтажа и поддръжката им.
Подобряват здравето и благополучието на хората. Животът и работата в зелена среда има доказан положителен ефект върху благосъстоянието на хората. Прекарването на повече време на открито води до подобрено физическо и ментално здраве, по-добра работоспособност и намаляване на стреса. Повишаване на биоразнообразието.

Зелените покриви могат да поддържат различни растения и безгръбначни и да осигурят местообитание за различни видове птици и насекоми. Действайки като стъпаловидно местообитание за мигриращите птици, те могат да свържат видове, които иначе биха били фрагментирани. Визуалното и екологичното разнообразие имат положително въздействие в борбата с климатичните проблеми, здравословното състояние и психологическото благосъстояние на общността.

Енергийна ефективност. Без съмнение, едно от най-полезните предимства на зеления покрив е топлинната ефективност и е изумително колко голяма разлика може да има.
Един от най-големите проблеми, пред които е изправен стандартния покрив е лошата изолация, което води до значителни топлинни загуби през зимата и задушаващи условия през летните месеци. Всичко това се променя с помощта на озеленен покрив. Прилагайки зелен покрив се гарантира подобряване на енергийната ефективност и ограничаване на използването на климатик. Растенията абсорбират слънчевата енергия и намаляват температурата на покрива през лятото, като същевременно подпомагат топлинната ефективност през по-студената зима, като заключват топлината вътре.

Според различни изследвания зеленият покрив може да намали средното дневно потребление на енергия с повече от 75%. Дълговечност на изолационните мембрани. Покривът е постоянно атакуван от вятър и дъжд, ултравиолетова светлина и променливи температури и има с какво да се бори през цялата година. Озеленените покриви предлагат възможност и доказано удвояват или дори утрояват продължителността на живота на покрива. Слоя растителност помага да се защити водоустойчивата мембрана отдолу и да се гарантира дълговечност на покрива в продължение на десетилетия. Защита от пожари.

Растенията естествено съдържат много влага. Със зелен покрив се създава естествен пожароустойчив слой върху сградата. Намаляване на шума. Зелените покриви имат отлично намаляване на шума, особено за нискочестотни звуци. Екстензивен озеленен покрив може да намали звука отвън с 40 децибела, докато интензивният озеленен покрив може да намали звука с 46-50 децибела. Маркетинг и продажби. Зелените покриви могат да увеличат продаваемостта на сградата. Те са лесно разпознаваем символ за ‘‘зелените‘‘ сгради и могат да действат като стимул за по-високи продажби, заради повишената стойност и ефективност на сградата.

Все повече компании инвестират в озеленени покриви, привлечени от техните многобройни ползи

Какви са предизвикателствата, пред които са поставени архитекти и инвеститори, когато предвиждат озеленени покриви на сградите?

Предизвикателствата са свързани основно с увеличаване на теглото на покрива, поддръжката и по-голяма първоначална инвестиция. Няма съмнение за това, че озеленените покриви са потежки и като такива изискват усилване на конструкцията. Обикновено инсталирането на озеленен покрив може да добави между 50 и 1500 кг/м2 към съществуващия покрив, в зависимост от вида. За щастие теглото на екстензивните озеленени покриви е в долната граница и могат да отговарят на това предизвикателство със своята лекота.

Допълнителната поддръжка често е фактор, който отказва инвеститорите да предвидят озеленени покриви на сградата. Озеленения покрив се третира като градина и като такава ще изисква поливане, подхранване и плевене. Но екстензивните покриви и покривите за биоразнообразие не изискват интензивна поддръжка и това е идеалният вариант в този случай. За съжаление озелените покриви обикновено са малко поскъпи от традиционния вариант.

Една от съществените причини за това е необходимостта от допълнителни мембрани и усилване на конструкцията, предвид увеличения товар. Въпреки това, с течение на времето озеленените покриви компенсират разходите. За да се убедят инвеститорите, че инсталирането на зелени покриви си заслужава, икономическите аргументи все още са най-важни. Терминът „природен капитал“ е разработен, за да обясни икономическата стойност на природата; например измерване на спестените пари чрез инсталиране на естествени решения за защита от щети от наводнения, адаптиране към климатичните промени или за подтикване на хората да водят по-здравословен и щастлив живот.

Редица проучвания сравняващи конвенционален и озеленен покрив дават неоспорими доказателства за високата икономическа полза - за приблизителна продължителност на живот от 40 години, 2000 кв. м озеленен покрив може да спести повече от 330 000 лв., от които почти две трети са от намалени енергийни разходи. Икономическите ползи от всеки отделен зелен покрив обаче зависят от неговия дизайн, географско местоположение, околността и самата сграда.

Каква е спецификата на различните видове озеленени покриви?

Озеленените покриви са няколко основни вида. Интензивните зелени покриви са предназначени да пресъздадат това, което обикновено може да се намери в естествения ландшафт и в откритите пространства като паркове и градини. Включват богато озеленяване, имат силно социално въздействие и са подходящи за покриви с публичен достъп. Обикновено са наричани „покривни градини“ и много често се изпълняват над подземно застрояване или на ниските етажи на сградата. Изборът на растителност включва дървета, храсти, перенни и треви. Използват се широко в обществените сгради, където служат като обширни градини с пътеки, места за сядане и изобилие от растителност. Осигурят пространство, където хората могат да взаимодействат с природната среда и помежду си.

Предлагат на хората места за отдих, хранене или работа в подобни на паркова среда условия. Полуинтензивни озеленени покриви включват по-богати и дълбоки почвени субстрати и дренажни решения в сравнение с екстензивните покриви, което позволява използването на по-широк спектър от растителни видове. Полуинтензивните покриви обикновено се използват в рамките на силно видими зони за подобряване на естетическия дизайн, като се използват малки храсти, перенни и треви. Те изискват по-високо ниво на поддръжка в сравнение с обширните покриви, поради растителността и използваните субстрати.

Екстензивно озеленените покриви осигуряват лека и бърза инсталация, ниска поддръжка, незабавно решение за покрив със „зелен ефект“ и са най-често срещаният тип зелен покрив. Обикновено не са предназначени за обществен достъп и се избират най-вече заради техните икономически качества. Най-често се използва сукулентна растителност поради способността да се развива в сурови условия и икономически ефективните и леки системни изисквания. Екстензивни озеленени покриви могат да бъдат проектирани върху нови сгради или да бъдат като подобрение върху съществуващи сгради с оглед на по-висока ефективност. Най-голямото им предимство е липсата на поддръжка и ниско тегло.

Покривите за биоразнообразие се използват предимно заради екологичните им предимства. Те съдържат редица рециклирани материали, включително развалини, чакъл, каучук или трупи, за да насърчат обитаването на диви животни, пчели, птици и насекоми. Достатъчни са само 2 см почвен слой, които в повечето случаи се оставят да се озеленят от природата (вятър, птици, насекоми) от където идва другото им наименование „кафяви покриви“. Често се използват в комбинация със слънчеви панели.

В последните години се появиха разновидности като ‘‘синьо-зелени покриви‘‘, при които под растителната покривка се събира и съхранява дъждовната вода в пиковите моменти от пороя. След това бавно и постепенно се отвежда към канализацията и така облекчава канализацията. В днешния свят, където последиците от глобалното затопляне се увеличават от ден на ден, когато топлинни острови и замърсяването на въздуха правят градските центрове все по-негодни за обитаване, значението на зелената инфраструктура се увеличава неимоверно. Сградите и структурите следва не просто да не вредят, но и допринасят положително за екосистемите и дори да подпомагат ‘‘лекуването‘‘ на нарушените пейзажи.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти