Виртген България с доставка на 2 асфалтосмесителя Benninghoven

Първият проект е за преместваем асфалтосмесител Benninghoven ECO 3000 с производителност 240 т/ч. Инсталацията се монтира в Северозападна България и се отличава с мобилни метални фундаменти и кабелни връзки на щекерен принцип за бърз монтаж и демонтаж. Асфалтосмесителят е оборудван с 5 студени дозатора, 5 деково сито, 55 тона горещи бункери, бункер за готов асфалт 53 тона, агрегати за дозиране на твърди и течни добавки, като разполага с битумно стопанство от 4 вертикални цистерни с електрически подгрев и общ капацитет 240 м³.

Виртген България  с доставка на 2 асфалтосмесителя Benninghovenснимка: Виртген България

Вторият асфалтосмесител Benninghoven ECO 2000 с производителност 160 т/ч се монтира в Северна Македония, като обемът на доставка се доближава с малки разлики до този на инсталацията в България. Важно е да се отбележи, че и за двамата клиенти това е инвестиция във втори поред асфалтосмесител с марка Benninghoven. Асфалтосмесителите Benninghoven от тип ЕСО са най-предпочитаните инсталации, т.к. могат да бъдат оборудвани с инсталация за подаване на 30% студен рециклиран материал директно в мешалката и в много случаи преместването на друга локация става изцяло с персонал на клиента. Гъвкавото управление, базирано на Linux, гарантира висока експлоатационна сигурност, контрол и мониторинг.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти