Варуването е неизменна грижа за почвата

инж. Десислава Марева, Ръководител на продуктово направление в КАОЛИН ЕАД

инж. Десислава Марева, Ръководител на продуктово направление в КАОЛИН ЕАД

Уважаема г-жо Марева, бихте ли представили накратко фирма КАОЛИН и последните новости, свързани с компанията?

Създадено на 6 май 1923г., КАОЛИН е може би най-старото действащо минно предприятие в България. Преживяло Втората световна война, национализация, приватизация, двукратна смяна на обществения строй и редица други исторически и политически катаклизми, през миналата година дружеството отбеляза своя стогодишен юбилей. Продуктовото портфолио се разгръща в близо 200 разновидности на основните произвеждани индустриални минерали - кварцов пясък, обогатен каолин, шамот, варовик, доломит, фелдшпат, глина. Към днешна дата оперират общо 13 фабрики, 8 от които са на територията на България. Освен в страната, КАОЛИН има дъщерни дружества и собствени предприятия в Сърбия и Украйна.

Пазарната дейност се простира в повече от 30 страни по целия свят - от Югоизточна Европа през Северна Африка, Близкия и Среден Изток до Индия, Южна Корея и САЩ. От 2013г. едноличен собственик на КАОЛИН е немското фамилно предприятие Кварцверке в град Фрехен, с над 140 годишна история в добива на индустриални материали, което управлява 40 фабрики в Европа и осигурява работа на над 3700 служители. Благодарение на включването си в един от най-мощните европейски конгломерати в областта на добива и преработката на индустриални минерали, КАОЛИН е интегрална част от европейската минна индустрия.
Обменът на технологии и ноу-хау с колегите от другите дружества в групата е предпоставка за въвеждането на високотехнологични производства в България и превръщането на страната ни в ключов фактор в областта на преработката на индустриални минерали и създаване на продукти с висока добавена стойност.

Защо варуването е от голямо значение за обработваемите земи?

Думата ПОЧВА не е случайна. Всичко заПОЧВА от нея. Тя е ценен природен ресурс, който се възстановява и образува изключително бавно. Почвата осигурява повече от 95% от нашата ежедневна храна. Варуването е грижа за почвата, чрез регулиране на нейната киселинност (рН) до оптимални нива, в зависимост от културите, които се отглеждат. Грижата за нея трябва да бъде поверена на съвестен агроном, който подхожда отговорно и с мисъл за бъдещето. Защо варуването е важно? С течение на времето, заради използване на изкуствени торове, препарати за растителна защита и под влияние на падащите киселинни дъждове, почвата постепенно се вкислява. Това вкисляване води до няколко ефекта, които обаче имат много на брой негативни последствия.

Повишената киселинност води до унищожаване или потискане дейността на голяма част от почвените микроорганизми, които са необходими за нормалното хранене и развитие на растенията. Възпрепятства се правилното усвояване на важни хранителни елементи, като калий, калций, магнезий и много други. При повишена киселинност често концентрациите на някои йони - алуминий, манган, мед, желязо се увеличава до токсични за растителните организми нива. Вкисляването се отразява пряко и на процеса на разтваряне на торовете в почвата и съответно води до влошеното им усвояване от растенията. В крайна сметка се оказва, че торенето и растителната защита не постигат планирания ефект, ако почвата е с неподходящо рН.

За да не се допусне вкисляване и произтичащите от него негативни последици, количествата на минералните торове и съотношението на хранителните елементи в тях трябва да са балансирани и съобразени с изискванията на отглежданата земеделска култура, нейната възраст и фаза на развитие, прилаганата агротехника на отглеждане и почвените свойства. Не на последно място, трябва да се вземе под внимание и оптималната почвена киселинност за различните култури, тъй като тя е различна. Именно тук, становището и препоръката за варуване на агронома са от съществено значение. Препоръчително е да се прави в края на есента, но не всяка година. Падащите дъждове и снегът въвеждат по естествен път варовика в почвата, а пролетната оран допълнително спомага за по-добра хомогенизация.

Разкажете повече за варовика, като част от продуктовата ви гама?

Варовикът, който КАОЛИН произвежда е с гарантиран изцяло природен произход. По тази причина продуктът не се нуждае от одобряване и сертифициране за приложението си, като почвен подобрител. В процеса на производство има само трошене и пресяване на природна суровина. Заради производството на големите обеми варовик за сероочистващите инсталации в Маришки басейн, КАОЛИН произвежда и големи количества фина варовикова фракция, която е подходяща за варуване на почви. Предлагаме и други видове мляни и трошени варовици, които намират приложение основно в овощарството и производството на фуражни смеси.

На какво трябва да се обърне внимание и какъв съвет бихте дали на земеделците преди да започнат да варуват земите си?

Моят първи съвет към земеделците е да се вслушват в съветите на агрономите си. С помощта на научния опит могат да се избегнат както грешки, така и загуба на време за експерименти, които някой друг вече е направил. Още веднъж бих искала да подчертая, че почвата не е неизтощим ресурс. В рамките на Европа, учените твърдят, че най-качествените почви са в Италия, Франция и България. Трябва да пазим и да се грижим за това богатство, с което природата ни е дарила.

Като завършек на разговора ни, какви очаквания имате от предстоящата година и какви ще бъдат приоритетите на компанията?

Предстоящата година обещава да бъде изпълнена с предизвикателства от всякакъв вид. Смятам, че всеки трябва да се стреми да повиши ефективността на работата си и в същото време да търси реализация на идеи, които са пряко или косвено свързани с качеството на живота ни. Земеделието е отрасъл, който е пряко сварзан с нас. Да ореш земята не е по-малко достоен труд от писането на компютърен софтуер. Във връзка със стогодишния юбилей на компанията, който чествахме през 2023 г., ръководството представи дългосрочните ни приоритети.

Може би е удачно да цитирам д-р Волф Харлфингер, главен изпълнителен директор на Каолин : "Това, което сме направили е само една от първите крачки. Искаме да растем тук, в България, искаме да продължим да инвестираме тук. Нашите приоритети са да гарантираме сигурността на суровините, реализация на проекта ни в Дулово, който предвижда разработка на две находища и завод и най-голямата единична инвестиция в историята на Кварцверке, реализиране на инвестиции във възобновяема енергия, като първата стъпка е направена с фотоволтаичния ни парк във Ветово. Не на последно място - инвестиции в образованието на младите хора, в нашите бъдещи работници и служители. В едно отношение няма да се променим - ще останем каквито сме, защото смятаме, че сме стълб на обществото. Нашата задача е много повече от това да плащаме заплати. Там, където работим, искаме да създадем хубава, приятна за живот на нашите работници, техните семейства и за всички останали среда. Декарбонизацията на производството, както и преходът към кръгова икономика остават от първостепенно значение".

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти