В България производството на Нестле е със 100% зелена електрическа енергия и 100% рециклируеми опаковки

Нина Виткова, мениджър на фабриката на Нестле в София

Нина Виткова, мениджър на фабриката на Нестле в София

В началото на нашия разговор бихте ли представили накратко производствените мощности на Нестле в България? 

С удоволствие и гордост, защото фабриката на Нестле България в София е един от трите най-големи центъра за производство на шоколадови десерти KIT KAT® на континента и което е по-важното, защото е голямо признание за българския екип – ние сме основната фабрика за иновации на бранда за Европа. През 2021 година, независимо от кризата породена от пандемията, Нестле България инвестира над 21 000 000 лева в производството на втора световна търговска марка SMARTIES и вече от България се изнася продукция за 35 пазара в света и България.

Приблизителното производство е 19 000 тона годишно, което се равнява на 540 милиона опаковки Smarties като 94% се реализира чрез експорт, а 6% захранват местния пазар. За да даваме високото качество, което очакват от нас нашите клиенти, ние постоянно инвестираме в нови технологии, автоматизация и дигитализация на производствените мощности като едновременно с това разширяваме и портфолиото от продукти. За последните 2 години получихме два Сертификата за инвестиция клас А, както и бяхме удостоени с отличието „Инвеститор на годината“ за 2020г.

Бихте ли споделили повече за визията на Нестле за устойчиво развитие?

За Нестле като глобален бранд устойчивостта е не просто понятие, а поредица от реални действия, с които ние на практика да докажем нашите ценности. Предвид мащабът на компанията ясно осъзнаваме отговорността си да бъдем лидер в опазването на околната среда и да зададем стандартите на добрите практики в сферата. Вярваме, че положителното влияние, което можем да окажем е от съществено значение за поколенията след нас, че бъдещето утре зависи от действията ни днес и затова е от ключово значение да бъдем проактивни и напълно прозрачни във всичко, което правим. Да достигнем нулев отпечатък е крайната цел, която има ясен срок и съответните междинни етапи с измерваеми резултати, които да доведат до нея.

Фокусните области, в които работим са в няколко направления - регенеративно стопанство, оптимизиране на производствените процеси и предефиниране на портфолиото ни, както по отношение на опаковките, така и в състава и производството на нашите продукти. По отношение на регенеративното стопанство нашата цел е 20% от съставките ни да са от регенеративни стопанства да 2025 година и 50% до 2030 година, което означава над 14 милиона тона съставки да са от регенеративно земеделие. Заедно с това активно залесяваме всички региони, където Нестле оперира и измерваемата ни цел е да засадим 20 000 000 дръвчета до 2025 година. В България преди месец поставихме началото на кампанията ни „Залесяваме активно“ и вече сме засадили над 7 000 дръвчета през пролетния залесителен сезон, като ще достигнем над 10 000 до края на годината.

По отношение на преосмисляне на операциите работим за 100% зелена електрическа енергия в производството, което вече е факт в България от 2021, а до 2025 година трябва да стане навсякъде, където Нестле присъства. Заедно с това правим оптимизация на транспортните и логистични процеси и обновяване на автопарка на Нестле с електрически транспортни средства. Работим за достигане на 100% рециклируеми опаковки до 2030 година, като производството на KIT KAT и Smarties в България е вече с изцяло рециклируеми опаковки от август 2021. При продуктите намаляваме рецептите, съдържащи съставки с високи емисии на парников газ, подобряваме методите за измерване на емисиите от нашите продукти и въвеждаме изцяло въглеродно неутгрално портфолио като това на Garden Gourmet.

Намаляване на разходите за енергия, вода и други материали при вече съществуващи производства са сред основните цели в индустрията. Разкажете повече за инвестициите на Нестле България в нови технологии, които създават условия за енергийно ефективно производство.

Намаляването на консумацията на вода и енергия са наш основен приоритет от вече доста години и въпреки постигнатите резултати продължаваме да си поставяме предизвикателни цели в тази насока. Инвестициите ни в последните години са насочени в повишаване на енергийната ефективност както на производствените сгради, така и на оборудването. През миналата година инсталирахме външни ламелни щори, които се управляват от метеорологична станция и променят положението си, спрямо атмосферните условия.

Започнахме инсталиране на „умно“ осветление, което осигурява оптимална осветеност в зависимост от различните части на деня, с което пестим значително количество енергия. Много добри постижения имаме и в системите за дистрибуция на индустриална студена и гореща вода. Инвестирахме в последно поколение енергийно ефективни помпи, които автоматично регулират параметрите си, спрямо конкретните нужди на консуматорите. В някои системи на фабриката постигнахме до 5 пъти намаляване на консумираната електроенергия и 70% намаление на употребата на вода на тон производство.

Нестле България използва 100% зелено електричество от външен доставчик. Предвиждат ли се инвестиции в изграждането на собствена инфраструктура за възобновяема енергия?

Това е много естествена и логична следваща крачка за нас. В момента оценяваме варианти в тази посока, като освен в инфраструктура за производство на електроенергия дискутираме и инвестиции в собствена инфраструктура за производство на топла вода.

Добрите проекти и тяхната реализация се нуждаят от добре подготвени и мотивирани технически кадри. Разкажете за Вашият опит в тази посока?

Както навсякъде и при нас е предизвикателство привличането и още по-важното задържането на добре подготвени кадри. Нашата производствена база в България е от последно поколение, вече споменях, че ние сме иновативен център за Кит Кат, а новите мощности на Smarties са с най-модерното машини световен мащаб, което изисква и много добре технически подготвени хора. Затова сме разработили специална система за обучение като въвличаме хората в процеса от самият старт, още при инсталацията на всяка нова машина.

Така те се запознават в детайли с нейните възможности и начин на работа още преди да е стартирал производственият процес. Инвестираме много в обучение и квалификация и вярвам, че успяваме да задържим хората си, защото предлагаме честни и прозрачни условия на работа и ясно кариерно развитие. Нестле е компания с над 150 години история и в основата на успеха й стои създаването на специфична вътрешна Нестле култура и традиция, основана на взаимно уважение, етични принципи и екипен дух.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти