Устремени сме към инсталиране на следващия MWp соларни инсталации

инж. Недко Пашамов, управител на Недстар

инж. Недко Пашамов, управител на Недстар

Тази година фирма Недстар навършва 25 години от своето създаване. Каква равносметка правите за този период?

Да, на единадесети януари тази година фирма Недстар стана на 25 години. Четвърт век са много живот за една фирма в България. Равносметката, която правим е че, за този период успяхме да се запазим и най-вече да се развием. Основното нещо, което мога да кажа е, че ние се развиваме само в едно направление – електроника, електротехника и ВЕИ. Преминали сме през какво ли не, от големи разочарования до щастието да сбъднеш част от мечтите си, чрез реализацията на проекти които са 100% наше дело. Това означава всичко - от проекта, доставката на материалите, инсталиране и настройване на системите, които работят години наред.

През този период не сме рекламирали много нашите дейности. Новите клиенти ни намираха от други доволни наши клиенти. До момента, мога да кажа, не сме получили помощ от държавата под каквато и да е било форма. Напротив, всичко, което сме постигали, сме го постигнали сами, дори и в случите когато държавата е била против нас. Затова оставаме с мисълта, че действаме и оцеляваме въпреки държавата. 

Но все пак оптимизма надделява и вярвам, че ще съумеем да продължим да се развиваме. Надявам се в рамките на една-две години да изградим логистичната си база в град Пловдив, за да сме по-близо до клиентите, както и да скъсим времето за доставки и инсталиране. 

В продължение на това, бихте ли разказали на читателите на списание Енергия за някои от референтните проекти, реализирани от компанията, през това време? 

От самото начало на фирмата ние се занимахме с търговия на електронни компоненти, битова електроника, видеонаблюдение, контрол на достъпа, аудиодомофони. Изграждали сме електроинсталации на жилищни блокове и хотели. Бяхме оторизиран сервиз на SONY, PHILIPS и други известни у нас марки. Но в последните десет години се занимаваме основно с проектиране, доставка и инсталиране на фотоволтаични системи. През този период проектите, по които сме работили са много, но ще отлича няколко от тях. 

Първият по-голям проект винаги се помни. Той е от 2012 година. Собствениците, които бяха двама братя-близнаци, дойдоха при мен и поискаха оферта за 30kWp фотоволтаична система на покрива на техния цех за дървопреработване. Убедих ги, че аз съм човека които ще им направи такава система, която ще работи сигурно и безпроблемно. Така и стана, и вече осем години и половина работи безотказно. Същата година инсталирахме и фотоволтаичен навес, като покрива бе самата система, монтирана на специална хидроизолационна конструкция и така селскостопанските машини бяха на сушина. 

Но с времето идват и по-големите предизвикателства. През 2019 година проектирахме, доставихме и инсталирахме за златоградска фирма 241kWp покривни фотоволтаични системи. С гордост ще споделя, че същото сторихме и за завода в които аз постъпих за пръв път на работа през 1990 година. Общата мощност която проектирахме, доставихме и инсталирахме за смолянския завод е 95.4kWp – покривни фотоволтаични системи. Общото за тези два проекта е, че те използват произведената енергия за собствени нужди. При тях се видя, че за да има смисъл да продаваш свободната енергия, включващо административни трудности с високи разходи, е необходимо фотоволтаичната система да бъде с мощност близка до 1MWp.

Ще спомена и последната ни инсталирана покривна фотоволтаична система от 30kWp. С нейното завършване ние реално минахме - проектирани, доставени и инсталирани от Недстар -  1MWp покривни системи. Така, че сме устремени към следващия мегаватпик.

Как бихте коментирали избора на технически решения и апаратура за успешната реализация и експлоатация на една фотоволтаична инсталация?

Почти всеки ден се налага да обяснявам такива неща на клиентите си.  Избора на схемно-техническо решение, а от там и на апаратурата и материалите зависят от няколко неща. Ще започна с финансовите възможности и желанието на клиента да инвестира в добра и качествена система. След това идват географското разположение на обекта, носещо различна слънчева радиация и съответните очаквания от генерираната енергия. От значение е и вида на мястото или покрива, разположението, вида на покритието на покрива, размери, засенчвания и други. Необходим е добър анализ на тези фактори и избор на необходимите материали за реализация на проекта. Препоръчвам и задължителна проверка на избрания инвертор и модули с Web Solar Design (SMA, Fronius, Kostal, HUAWEI и др.) Така потребителите ще имат сигурна представа за броя на стринговете, както и тяхното правилно включване в съответните MPPTs входове.

Когато материалите са качествени и има правилен инженеринг (оразмеряване на инвертора, DC и AC кабели, съответните защити) и най-важното – качествено инсталиране, фотоволтаичната система ще работи дълги години безотказно. Много е важно този които проектира и инсталира да познава добре работата на фотоволтаичната система, за да може в кратки срокове да отстрани евентуално настъпили проблеми. Всичко това се отнася до мрежовите (ON GRID) системи. 

За автономните системи, освен по-горе изброените точки има и система за акумулиране на тази енергия, като нещата са много по-сложни и отговорни. Накратко важни са – мощността на консуматора, времето на използване на този консуматор и запаса на акумулирана енергия за определено време. Има най-различни схемни решения, като аз препоръчвам използването на хибридни системи.

В заключение, как виждате развитието на "зелената енергетика" у нас през следващите години. Какви са възможностите и предизвикателствата, пред който тя е изправена?

Както винаги в България закъсняваме във времето с развитието на ВЕИ. Няма точна и ясна концепция за това кога и с колко ще се развиват отделните възобновяеми източници. Не се използват максимално добрите географски условия за тяхното развитие. Не се знае кога и как ще се изпълни със съдържание решението на европейската комисия – „..всеки гражданин, член на европейския съюз има право да произвежда и продава електрическа енергия..“ – ако правилно цитирам, като предварително се извинявам за неточности.

Бурното развитие на фотоволтаичните системи и системите за съхранение на енергия, ще ни дадат по-големи възможности за децентрализация на районите без газ, въглища и петрол. Предизвикателство е държавата да даде необходимата свобода на своите общини и граждани да имат своя избор за производство на енергия. Например една туристическа община, която се захранва на 100% с чиста енергия, ще бъде предпочитана за туристите. По света има такива примери. Също така и използването на умните електромери и софтуери за енергиен мениджмънт за цели села, квартали, малки градчета ще намалят разходите за балансиране и достъп до разпределителната мрежа. Това е мое виждане и за малка България, която има много добри дадености, може да бъде една много добра перспектива за чиста и привлекателна страна.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти