Успешно завърши рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен

НЕК завърши успешно рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен. Обхватът включваше проектиране, производство, доставка, монтаж, технически надзор, настройка, тестване и въвеждане в експлоатация на оборудване: хидравлични цилиндри за сферични шибъри на турбините и помпите, турбинно оборудване, което включва нови турбинни регулатори, дюзи и дефлектори. Внедрени бяха нови възбудителни системи, генераторни прекъсвачи и системи за управление и мониторинг на цялата централа с нови операторски станции.

Успешно завърши рехабилитацията на ПАВЕЦ Белмекен

Извършената рехабилитация ще намали разходите за поддръжката на хидроенергийните мощности, ще способства за подобряване на характеристиките по отношение на нивата на напрежението и честотния контрол, ще допринесе за повишаване на експлоатационната надеждност на централата и за увеличаване на електропроизводството чрез по-ефективното използване на наличния хидропотенциал.
Модернизацията е част от Проекта за рехабилитация на съоръжения от хидроенергийната система, съфинансиран с безвъзмездни средства от администрирания от ЕБВР „Международен фонд за подпомагане извеждането от експлоатация на блокове от АЕЦ „Козлодуй“ (KIDSF) и собствени средства на компанията.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти