Успешно съчетаваме търговската дейност с инженеринга

инж. Станчо Пантов, управител на Контрагент 35

инж. Станчо Пантов управител на Контрагент 35

Уважаеми г-н Пантов, бихте ли разказали за последните новости, свързани с Контрагент 35?

Работим в три основни направления: търговия с материали за енергетиката, производство и инженеринг. Продуктовата ни линия включва апаратура за ниско, средно и високо напрежение, тестова апаратура, кабели и лични предпазни средства. Изключително разпознаваеми сме като доставчик на изолатори, измервателни трансформатори, разединители на високо напрежение и за средно напрежение, последните - наше производство.

Лидери сме и на пазара за лични предпазни средства, от които преносимите заземители и изолираните щанги също са наше производство. Новото, с което се гордеем е, че разработихме, изпитахме типово и организирахме производството на еднополюсен разединител за ЖП инфраструктура. Друга новост, полезна за клиентите ни е, че част от продуктовата ни гама, като тестовата ни апаратура, комутационните апарати, кабелните глави и муфи и т.н. намират приложение и в проектите за изграждане на соларни паркове.

Ще бъде интересно да научим повече за новата лаборатория за проверка на измервателни трансформатори, с която работите.

Поради това, че сме един от основните доставчици на измервателни трансформатори за ниско и средно напрежение и практически единственият, който поддържа на склад измервателни трансформатори за СрН, започнахме много тясно сътрудничество с лабораторията „Алфа Ел“ Шабла , която е независима и оправомощена да извършва първоначални проверки на измервателни трансформатори за СрН и НН. Новият собственик на лабораторията работи заедно с нас по проект за модернизиране на оборудването, така че да увеличи капацитета и да посрещне увеличените потребности от такава услуга на пазара.

Бихте ли представили някои от последните проекти на компанията?

В стремежа си да диверсифицираме риска ние съчетаваме успешно търговската дейност с инженеринговата. Имаме над 60 реализирани енергетични обекта, сред които електрическа част на пречиствателната станция на Чирпан, контактна мрежа на жп проекти, мониторинг на частичните разряди на генератори, реконструкции на трафопостове и КРУ на индустриални предприятия, електро част на ВЕЦ и ФЕЦ. Естествено такива проекти изискват от нас перфектна организация и отлично ниво на професионализъм, за да сме адекватни на очакванията на компаниите, които са наши възложители.

Как виждате бъдещето на енергетиката и какви ще бъдат приоритетите на компанията?

Един от изводите, които можем да направим напоследък е, че всъщност нищо около нас не е сигурно и лесно прогнозируемо. През последните години, вследствие от пандемия, близки военни действия, бежански и хуманитарни кризи, целият ни живот се промени драстично и неочаквано. Професионално се сблъскахме с предизвикателства в лицето на липса на суровини, повишаващи се цени на материалите, недостиг на електронни компоненти, нарушена логистика. Енергетиката сега е изключително динамичен и преструктуриращ се бранш.

Това предполага много нови продукти и нови решения, които ще трябва да се предлагат на енергийния пазар – компоненти за централи за производство на електроенергия от възобновяеми източници, апаратура за балансиране на електроенергийната система, развитие на системите за съхранение на енергия, компоненти и цялостни решения за изграждане, комуникация и управление на интелигентни мрежи, водородна енергетика. Да работим на такъв пазар е предизвикателство и проверка на нашата обучаемост и гъвкавост.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти