Технопанел работят за енергийната ефективност на сградите

Есенният сезон е времето за строителни изложения, конференции и конкурси. Тази година фокусът бе върху устойчивото строителство. Технопанел взе участие в някои от тях, като представи своите актуални решения в строителството със сандвич панели. Нарастващият интерес на инвеститорите към изпълнението на устойчиви проекти води след себе си необходимостта от развитието на строителните материали. Това стимулира Технопанел да предлага сандвич панели с три вида изолационни сърцевини.

Сандвич панелите допринасят за енергийната ефективност на една сграда чрез спестената енергия и минимални разходи за поддръжка, през дългия експлоатационен период. Благодарение на използването им, клиентите могат да увеличат LEED и BREEAM рейтинги на сградата, както и да намалят значително разходите си за топлинна енергия и емисиите на CO2. Силно предпочитани са и панелите със сърцевина от минерална вата (MW).

Технопанел работят за енергийната ефективност на сградите снимка: Технопанел

Покривните и стенни панели със сърцевина от минерална вата са негорими, класифицирани във висока категория на пожароустойчивост и с добри звукоизолационни качества. Стенните и фасадни ограждащи системи от сандвич панели със сърцевини от полиуретан (PUR) и полиизоцианурат (PIR) осигуряват оптимален топлинен комфорт в помещенията, а панелите с дебелина над 100mm са подходящи за хладилни камери. Покривните панели с полиуретановата сърцевина са идеални за покриви, с висока топлинна изолация и защита от влага.

Продуктите на Технопанел отговарят на европейските изисквания за безопасност, опазване на здравето и на околната среда, термоизолация, огнеустойчивост, звукова изолация. Както ламарината, така и сърцевините на панелите са от рециклируем материал. Сърцевините имат нулев потенциал за изтъняване на озоновия слой и практически нулев потенциал за принос към глобалното затопляне.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти