Създаваме по-добра среда за бизнес и кадрова обезпеченост

Веселин Йорданов, председател на УС Българска асоциация на фасадната индустрия (БАФИ)

Веселин Йорданов, председател на УС Българска асоциация на фасадната индустрия (БАФИ)

Г-н Йорданов, какви ще бъдат акцентите в дейността на БАФИ през следващите години?

Основен акцент в дейността на БАФИ остава създаване на по-добра среда за бизнес на членовете и на фирмите работещи в бранша въобще. Създаване и спазване на определени норми и изискания на произвежданите продукти и от там на повишаване качеството на строителните решения, като цяло. В Асоциацията сме обединени фирми, за които спазването на нормативната база и прилагането на най-добрите практики е от първостепенно значение. В съвременното строителство предлаганите и влагани продукти от фирмите, производители и доставчици на врати, прозорци, фасади и облицовки заемат все по-голяма част от изпълнението на сградната обвивка. В не малък брой от случаите, сградната обвивка на съвременните строежи изцяло се изпълнява от фирми от бранша. Този факт повишава изискванията за квалификация и отговорност на изпълнителя. Остава отворен за решаване въпросът за степента на завършеност на проектите и по-специално в частта, касаеща окачените и вентилируеми фасади.

Ограничаване на сивия сектор и нелоялната конкуренция е една от съществените задачи за решаване пред новия Управителен съвет. Все още продължава практиката, на строителните обекти да се наемат работници без трудови правоотношения и без вписване в регистъра на Камарата на строителите. В това направление разчитаме на сътрудничеството ни с КСБ. Основен акцент в нашата работа е и взаимодействието с Българска стопанка камара, като наш партньор, представителна работодателска организация. Приоритетен за членовете в Асоциацията е въпросът за кадровата обезпеченост. Търсим възможности за привличане на персонал, както от страната, така и от чужбина. Важен момент е и създаването на по-добър имидж на заетите в изграждането на новите сгради.

Как си взаимодействат отделните секции в Асоциацията за постигането на поставените цели?

Организационната структура на Асоциацията дава свобода и възможност на отделите направления, групирани в секции, да разглеждат и решават своите специфични проблеми и да ги поставят за разглеждане пред Управителния съвет. Положителни примери, с конкретни решения са секции „Прахови покрития“ с разработването на Стандарт за прахови покрития, секция „Врати“ с активната комуникация със службата за Пожарна безопасност, разработването на стандарт за монтажни дейности от секция „Доставчици“. Темите, касаещи една или друга секция се залагат и в редовно организираните/с изключение времето на пандемията/ семинари, на които участват презентатори от водещи представители на отрасъла и на свързаните с дейността институции.

Каква е стратегията, която ще следвате за създаване и обучение на кадри за нуждите на бранша?

Както вече стана дума, въпросът с кадровата обезпеченост стои като приоритетен за фирмите от Асоциацията, а и въобще в сектор Строителство. До този момент имаме някои постижения в това направление, като откриване на специализирани паралелки със специалност „дограмаджия“ в някои средни училища и специалност „Фасаден инженеринг“ в УАСГ. Пред нас обаче, основното предизвикателство е да създадем положителен имидж на професиите в бранша, за да станат атрактивни за младите. Смея да твърдя, че заплащането на доста от заетите вече е съпоставимо с това в западноевропейските страни и очаквам все повече създадени от нас професионалисти да се завърнат. Разчитаме и на сътрудничество с държавните структури за привличане на работници от българските общности в Р.Сърбия, Молдова и Украйна.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти