Супер храна Атлас Универсал стимулира развитието на културите

Атлас Агро Сайънс е иновативно предприятие, произвеждащо органичен биостимулант Атлас Универсал, чрез патентована напълно безотпадна кръгова технология от отпадъчен продукт (утайка) от ПСОВ, за директно приложение в земеделието. Създаденият модел на производство е в пълно съответствие с приетия от ЕК план за действие „За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“. Супер храната Атлас Универсал се използва за листно и почвено приложение, като стимулира процесите на усвояване на хранителни вещества от растенията, с цел да подобри: ефикасността на хранителните елементи и да понижи нормите на торене с азот и фосфор; устойчивостта на абиотичен стрес; качествените характеристики; наличността на ограничени хранителни елементи в почвата или ризосферата.

Супер храна Атлас Универсал стимулира развитието на културите

Намира приложение при зърнено-житни, етерично-маслени и зеленчукови култури, царевица, слънчоглед, рапица, люцерна, пасища и тревни площи, овощни дървета, лозя, ягоди, малини, касис, къпини. Голямото предимство на Атлас Универсал е богатото му съдържание на хуминови киселини. Това са едни от най-добрите биостимулиращи продукти в природата, подобрявайки усвояването на хранителни вещества от растенията. Високото съдържание на органични вещества благоприятства образуването на хумусни вещества, увеличава имобилизацията на азота и намалява загубите на хранителни вещества в агроекосистемите. Правилно балансираният продукт Атлас Унивесал със стимулиращо действие, прилаган самостоятелно или в комбинация с друг вид торове, е в състояние да окаже своя естествен биостимулиращ ефект върху растенията в ниски дози и при по-малка концентрация на микро и макроелементи. Продуктът е съвместим с всички препарати за растителна защита и е препоръчирелно да се използва с тях, тъй като снижава стреса от прекия контакт на химичните вещества с растенията.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти