Строителството все повече ще разчита на зелени решения

Росен Папазов, изпълнителен директор на Холсим България

Росен Папазов, изпълнителен директор на Холсим България

Уважаеми г-н Папазов, Холсим вече е с нова визуална идентичност. Какви бяха предпоставките и с какво е свързано това?

Мотивацията ни за промяна беше продиктувана от стремежа ни да постигнем хармония между същността и външния облик на фирмената ни идентичност. Амбицията, която ни ръководи и която осъществяваме в реални стъпки и постижения от много време насам, е да бъдем лидер в решенията за зелено строителство на българския пазар. Тази амбиция е вдъхновена от визията на Групата, към която принадлежим, да трансформира строителството в полза на напредъка на хората и планетата.

Зеленото строителство е устойчиво, умно, щади природата и нейните ресурси, има по-малко въздействие върху околната среда и предлага по-добър стандарт и условия за живот. Новата ни визуална идентичност отразява точно тези принципи. Тя е модерна и свежа, с насочена към бъдещето символика, която показва ангажимента на Холсим към зелената трансформация на строителството. В логото ни е вплетен знакът за безкрайност, който започва от зеленото, символизиращо тревата, и се прелива към синия цвят, символизиращ небето, а в центъра му е издълбана началната буква „H“ от името на компанията на латиница.  

Каква е визията на компанията за устойчивото строителство в днешно време?

Строителният сектор е един от най-големите консуматори на енергия и ресурси, както и един от секторите, емитиращи най-голям обем въглеродни емисии в света. За да се преодолеят тези факти, се прилагат технологии в производството на цимент, които позволяват замяната на изкопаемите горива и природните ресурси с горива и ресурси от алтернативни източници. По този начин се намаляват емисиите на въглероден диоксид, пестят се природни ресурси и се оползотворяват рециклирани материали, които в противен случай биха били депонирани с всички рискове от това за околната среда и здравето на хората. Декарбонизацията на въглеродно-интензивно производство, каквото е и производството на цимент, е важна част от глобалните усилия за борба с климатичните промени.

Групата Холсим работи много активно в тази посока и още преди три години заяви това по много категоричен начин като стана първата компания в сектора, която се ангажира да постигне нулева нетна въглеродност (Net Zero) до 2050 г. с конкретни междинни цели, официално потвърдени от инициативата SBTi (Science-based targets initiative) - глобален стандарт за действия в областта на нисковъглеродната икономика. В глобален мащаб Холсим е лидер в оползотворяването на вторични ресурси в качеството на алтернативни суровини и горива.

Годишно в нейните заводи по света се рециклират над 40 млн. тона отпадни материали, като амбициите са обемът им да нарасне до 70 млн. т. до 2030 г. Компанията използва експертния си опит и иновационния си потенциал с цел декарбонизация на строителството през целия му жизнен цикъл - от по-екологично производство, през нисковъглеродните продукти до разработване на решения за енергийна ефективност и екологична модернизация на вече изградени сгради, включително чрез решения за вкарване на повече природа в градовете.

Какви нови продукти и решения предлагате? С какво продукти като ECOPact са важни за строителите?

Когато говорим за зелена трансформация на строителството, трябва да започнем от бетона - базов и практически незаменим строителен материал, едно от най-важните изобретения на човечеството, което обаче е и един от най-сериозните източници на CO2 емисии. Демографските тенденции и прогнозите за все по-ускорена и мащабна урбанизация предполагат увеличаване на търсенето и производството на бетон и други строителни материали в целия свят, затова е много важно, дори неотложно, да се разработват и прилагат материали и решения, които облекчават CO2 товар на сградите през целия им жизнен цикъл.

Едни от най-значимите иновативни разработки на Групата в сферата на зелените продукти, които вече се произвеждат и в България, са зеленият цимент ECOPlanet и зеленият бетон ECOPact. Това са основни продукти за строителството, които са също толкова качествени и функционални, колкото конвенционалните цименти и бетони. Те са част от серии от нисковъглеродни продукти, при производството на които се отделят с от 30 до 100% по-малко въглеродни емисии. Декарбонизацията се постига чрез заместването на по специална технология на невъзобновяемите горива и ресурси, влагани в производството им, с алтернативни такива. За да постигне целите си за нулева въглеродност, строителството в целия свят ще разчита все повече на този тип продукти в бъдеще. А ние се радваме, че нараства търсенето им и в България и то във всички направления на строителството - жилищно, търговско, промишлено и инфраструктурно.

Бихте ли посочили някои референтни примери за приложение на вашите зелени продукти в български строителни обекти?

Зелените ни продукти са от сравнително скоро на пазара - ECOplanet е в продажба от лятото на 2021, а бетонът ECOPact - от март 2022 г., но като споменах, интересът към тях расте и то от най-различни сектори на строителството. Така например, зеленият бетон ECOPact, който е с 30% по-нисък въглероден отпечатък от обикновения бетон, се влага в реконструкцията на жп участъка София-Калотина, в изграждането на завод за електрически велосипеди в Пловдив, както и в строежа на жилищни сгради и хотели. Макар и бавно, пазарът се променя и вярвам, че потенциалът на зеленото строителство тепърва ще се разгръща. Разбира се, добре ще е процесът да бъде подпомогнат с въвеждане на регулации и стандарти за устойчиво строителство, както и на пазарни стимули за инвеститорите и крайните потребители на сградите и обектите, при които е постигнат намален въглероден отпечатък.

В заключение, какви очаквания имате за развитието на строителния сектор у нас?

Строителството във всичките му категории е от определящо значение за икономическия растеж и развитието на обществото. Изоставането или спадът в което и да е направление на промишленото или гражданското строителство създава дисбаланс, който се отразява върху икономиката и обществото. В тази връзка много бих се радвал в скоро време в България да се преодолее дългогодишният спад в инфраструктурното строителство и да започне изграждането на нови мащабни инвестиционни проекти, които ще допринесат за устойчив икономически растеж и повишаване качеството на живот на българските граждани. Иска ми се също да вярвам, че новото строителство в България ще разчита все повече на зелените строителни решения и продукти с нисък въглероден отпечатък и устойчив жизнен цикъл в полза на всички нас и бъдещите поколения.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти