Стремим се към устойчиви, бързи и ефективни решения

Мартин Стоилов, директор геосинтетични решения във Виакон България

Мартин Стоилов, директор геосинтетични решения във Виакон България

Уважаеми г-н Стоилов, какви са последните новости, свързани с Виакон?

Като част от голяма група представлявана в 20 държави, Виакон се стреми да управлява процесите в компанията по структуриран и систематизиран начин. В тази връзка в последните години беше въведено и разграничаване на основните три бизнес направления на компанията. Това са бизнес направление 1 „Мостови съоръжения и водостоци“, бизнес направление 2 „Геосинтетични решения“ и бизнес направление 3 „Резервоари от вълнообразна поцинкована стомана“. Също така не бих казал новост, а по-скоро продиктувана от пазара тенденция, върху която полагаме големи усилия е да предлагаме цялостни решения. По този начин облекчаваме и помагаме на клиентите си в целия жизнен цикъл на техните проекти - от етап планиране и проектиране до етап изпълнение и контрол.

Какви решения за усилване на земни основи с геосинтетични продукти предлагате?

Слабата земна основа е един от сравнително честите проблеми, с които строителят се сблъсква, при изграждане на пътна и железопътна инфраструктура, като и при изграждане на различни съоръжения, сгради и инсталации. За усилване на земната основа и достигане на нужната носимоспособност геосинтетичните материали са доказали своята ефективност. Бързият им монтаж в комбинация с редуциран насип при употребата им води до позитивен икономически ефект, като в същото време намалява сляганията и деформациите.

Най-често при усилване на земни основи се използват геомрежи, геоклетки и геотекстили, в зависимост от спецификите на обекта и изискванията в проекта. Поради големите разновидности на материалите, както и техните различия по отношение на технически параметри, като якост на опън при скъсване, удължение при скъсване, коравина и др., Виакон България предлага оразмеряване на съотвените материали и съответно оценка за техническа и икономическа ефективност.

Какви са възможностите за изграждане на армонасипни стени?

Армонасипните стени имат няколко основни предимства пред конвенционалните решения и затова в последните години набират все по-голяма популярност в страната ни. Виакон България предлага няколко типа решения, като за армиране на обратния насип можем да предложим както геосинтетични мрежи, така и геосинтетични колани. Лицевата част може да бъде реализирана посредством сегментни блокчета, бетонови панели, габиони и др. Комбинацията на решението се избира в зависимост от спецификите на обекта, като всяка една носи със себе си както своите предимства така и недостатъци.

В заключение, какви очаквания имате и накъде ще бъдат насочени усилията на компанията?

Усилията на Виакон България ще бъдат съсредоточени върху няколко основни аспекта, като на фокус е реализирането на ,,ESG’’ стратегията. В този смисъл искаме не само да развием нашето ,,екологично, социално и корпоративно управление‘‘ вътрешно в компанията, но и да покажем на нашите клиенти, че продуктите и решенията, които предлагаме са с положително въздействие в посока устойчиво развитие.

В тази връзка вече можем да предложим и оценка на вългеродните емисии при употреба на нашите решения, като в следващите години това по всяка вероятност ще бъде въведено и изисквано от строителните фирми при реализиране на техните проекти. Като цяло вярвам, че пазарът на строителни материали и решения в бъдеще ще се развива главно към все по-устойчиви, бързи и ефективни решения. Концепцията на Виакон е точно такава, поради което смятам, че в бъдеще ще бъдем все по-търсен и надежден партньор в проекти в сферата на инфраструктурата и околната среда.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти