Стремим се към по-голям дял и по-високо качество на българския пазар

инж.Димитър Василев, управител на ЗГПУ ГРУП – Габрово

инж.Димитър Василев, управител на ЗГПУ ГРУП – Габрово

Уважаеми инж.Василев, моля представете накратко фирма ЗГПУ ГРУП – Габрово?

Фирмата е създадена през 1986 година. По настоящем ЗГПУ ГРУП е дружество с ограничена отговорност, със 100% частен капитал. Общият брой на работниците и служителите е 60 души, а работната площ – около 7000кв.м. Предметът на дейност на фирмата включва разработка, производство, търговия и сервиз на енкодери, датчици на Хол, датчици за наклон, датчици за налягане, вибрационни бункери и вибрационни линейни транспортьори, автоматизирани системи, индукционни системи за нагряване, прецизни и силови съединители, механична обработка на детайли и възли със CNC машини.

В продължение, кои са най-атрактивните продукти и услуги, които предлагате и каква част от продукцията Ви е предназначена за международния пазар?

Във фирмата се произвеждат традиционно енкодери – „стандартни” и по заявка, т.е. енкодери, които спешно трябва да заменят оригиналните датчици на работещите машини, без това да се отрази фатално на сроковете за производство. В такива случаи особено, фирмата ни е незаменим партньор за клиентите на такъв род продукти с къси срокове на доставка и по-ниски цени, при същото качество на оригиналните продукти. Започваме новата 2022 година с производство на нов магнитен линеен преобразувател. Екипът ни от специалисти разработи нискобюджетния безконтактен магнитен инкрементален преобразувател, тип МЛП-2А, състоящ се от четяща глава и магнитна гъвкава лента със самозалепващ слой. Преобразувателят е предназначен за измерване на линейно преместване, като дължината на магнитната лента е до 50m.

Успешно може да замести оптичните инкрементални линии там, където има достатъчно точни линейни направляващи. Изходните сигнали от преобразувателя са стандартни инкрементални изходи. Разрешаващата способност след интерполация по 4 е 0.489nm, като реперният сигнал С е на всеки 2mm. Разстоянието от четящата глава до магнитната лента е в границите от 0,3 до 0,5mm. Стандартното захранващо напрежение е 5VDC, изходните сигнали са с предаватели по дълга линия, тип RS-422. Като опция се предлагат и други захранващи напрежения и изходни сигнали. Предлага се и в комплект с реверсивен брояч РБ-8 като измервателна система за линейни премествания.

Произвеждаме още няколко вида датчици, като най-голям дял имат датчиците на Хол. Те се използват за отчитане на оборотите в хидродвигателите. Поради екстремалните им условия на работа качеството и надеждността на датчиците са от основно значение. Потвърждение на горните показатели е дългогодишното ни партньорство като поддоставчик на една от водещите световни фирми в този бранш – РАСКО Хърватска. Търсени наши продукти в машиностроенето, хранително-вкусовата и опаковъчната индустрия са вибрационните бункери и вибротранспортьорите, предназначени за автоматично ориентиране на различни обекти (метални и неметални детайли, заготовки и др.). Освен за автоматично захранване, ВБЗУ може да се използват и за подреждане (например при опаковане), броене на детайли и изделия.

Предлагаме две фамилии бункери според формата на чашата - цилиндрични и конусни. Непрекъснато усъвършенстваме вибробункерните системи, защото всяка от тях е специфична сама по себе си, тъй като работи за определен вид детайли. Важен е делът на силовите и прецизните съединители за измервателната техника - силфонни и мембранни. Предлагаме системи за измерване на дължини и управление на гилотини за рязане на рулонен материал, измервателни системи за линейни и ъглови премествания.  50% от произвежданите изделия за автоматизация е за износ. Основно направление в нашата дейност е производството по поръчка на механични елементи и детайли в областта на фината механика. 95% от продукцията тук е за износ. Изнасяме предимно за Германия и Швейцария.

В заключение, какви са основните цели, амбиции и стратегии, които следвате за в бъдеще?

Необходимостта от снижение себестойността на продукцията в „борбата” с нашите конкуренти и поддържането на високо качество, налагат непрекъснато обновяване на машинния парк на завода. През последните 5-6 години сме закупили около 10 нови CNC машини на фирмите HAAS, YAMA Seiki, FIRST, GOODWAY, JINN FA, а също така 3-координатна измервателна машина. Стремим се и към увеличаване дела на нашите продукти на българския пазар, на средства за автоматизация.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти