Стремим се да бъдем сред водещите соларни компании

Илиян Рашев, основател и управител на РАШЕВ И КО

Илиян Рашев основател и управител на РАШЕВ И КО

Бихте ли представили накратко фирма РАШЕВ И КО?

Фирма РАШЕВ И КО ЕООД е частна компания, създадена през 2015г., но започва активна дейност през 2022г. Тя се занимава с цялостно изграждане на фотоволтаични електроцентрали и доставка на компоненти. В компанията работят висококвалифицирани професионалисти с доказан опит в цялостното изграждане на соларни централи. Целта ни е да бъдем сред водещите международни компании, като непрекъснато инвестираме в обучение на служителите си и закупуване на машини.

Една от нашите основни мисии е да предлагаме висококачествени инженерни решения при проектирането, изграждането и поддръжката на всяка фотоволтаична централа, използвайки най-модерни високотехнологични компоненти. За малкото време, в което сме на пазара, успяхме да завършим над 100MW в България, като вече работим и по няколко проекта в чужбина, които предстои да бъдат завършени в следващите месеци.

Какво е значението на строителните конструкции?

След покриването на всички изисквания и получаването на право на строеж започва подготовка на терена и доставка на нужните строителни материали за изграждането на конструкцията. Едно от най-важните условия за ефективността на соларната система е правилното изграждане на конструкцията и спазването на правилния наклон. До този момент в България се използват основно два вида конструкция. Единият е стационарен, при който избраният първоначално наклон остава постоянен, независимо от промяната на ъгъла на слънчевото греене през деня и през различните сезони.

Другият вид осигурява промяна на наклона. Има възможност фотоволтаичните маси да проследяват слънцето през деня, но устройствата за проследяване, познати още като „тракери“, и тяхната поддръжка твърде много оскъпява инвестицията. Най-често използваните материали за носещите конструкции са стомана и алуминий, като избора на подходящия материал трябва да бъде съобразен с редица външни фактори. Правилният подбор на компоненти от фирмата изпълнител гарантира достигането на оптимален производствен капацитет на PV централа и респективно удовлетвореността и доверието на всеки един клиент.

Ще бъде интересно да научим и за някои ваши проекти.

В портфолиото ни фигурират най-различни проекти, в т.ч. наземни, покривни и фасадни инсталации. Както вече бе споменато, за нас е еднакво важен всеки един клиент, а отделеното време за проектиране и изграждане на съответния соларен парк е съобразено както с неговата специфика, така и с предпочитанията на инвеститора.
Подробна информация за успешно реализираните проекти и за бъдещите инициативи на компанията може да бъде намерена на официалния ни сайт и в профилите ни в социалните платформи.

В заключение, как виждате развитието на соларната енергетика?

Всички знаем, че електрическата енергия ни е нужна за отопление, охлаждане, задоволяване на основните битови нужди на всяко домакинство и все повече за придвижване, но нейното производство е и източник на много емисии, което е основен световен проблем за цялото човечество. Поставените от Европейския съюз цели до 2030г. за намаляване на емисиите с 55% спрямо нивата от 1990г. е цел, която може да бъде постигната единствено чрез общи усилия.

Следователно, инвестирането в производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници допринася за намаляването на въглеродния отпечатък. Всяка направена инвестиция в производство на електрическа енергия посредством слънчевата енергия е ценна, сигурна и в близките години изключително предпочитана. РАШЕВ И КО ЕООД е с фокус върху бъдещето и смятаме, че възобновяемата енергия може да допринесе към опазването на околната среда и подобряване качеството на живот.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти