Стимулирането в добиво-определящите фази води до по-високи добиви и рентабилност

Татяна Михайлова, Екофол АД

Татяна Михайлова, изпълнителен директор на Екофол

Уважаема г-жо Михайлова пшеницата е и ще бъде основна култура във всяко стопанство. В тази връзка в кои фази можем да повлияем най-добре върху нейната продуктивност?

Ако искаме наистина да повлияем на добива, фазата за стимулиране на пшеницата е братене-вретенене. Ако целта ни е да повлияем върху качеството – фазата е изкласяване-млечна зрялост. Основната цел във фазата братене-вретенене е да изхраним братята, за да има добив. Двата най-разпространени биостимулатора за тази фаза са Амино Експерт® Импулс и Лактофол® Основен Макс, осигуряващи ефективна вегетация на растенията и стимулиращи максимално потенциала на растенията.

Според Вас, дали ще спечелим, ако спестим разхода за листен тор?

Първо, периодът на пръскане съвпада с фазите братене-вретенене, когато се залага добива - формира се дължината на класа на основното стъбло и на братята, на броя класчета и зърната в тях. Второ, периодът на пръскане често съвпада с редуване на по-високи и ниски температури, което допълнително засилва фитотоксичния ефект на някои ПРЗ и залагането на добив става в условията на стрес. Трето, нестабилното време е причина за проява на дефицити на някои микроелементи, необходими за основни жизнени функции.

Затова отговорът е - не, няма да спечелим, ако спестим разхода за листен тор, който би решил тези три проблема. Накратко можем да обобщим резултатите от едно пропуснато стимулиране така. По-бързото братене ще доведе до поне един брат по-малко. По-бързото вретенене - поне няколко зърна в клас по-малко и още няколко недоизхранени. И това гарантирано води до 30-40 кг/дка по-нисък добив.

Спряхте се на ролята на листното торене и фазата, в която то трябва да се изпълни. Бихте ли дали и вашите препоръки за избора на листен тор?

Въпросът е изключително труден, тъй като през последните години листни торове се предлагат изключително много на нашия пазар, изгуби се контролът на внос, изгуби се контролът на използваните и прилаганите листни торове. Част от продаваните торове са от вида - един, два или три микроелемента. Можем ли с моноторове да осигурим добро развитие на културите? Да, растенията, и пшеницата в това число, имат нужда от цинк. Имат нужда и от мед. Екофол предлага ефективен цинков хелат с продукта Helasol EDTA Zn 6% и ефективен меден хелат - Helasol EDTA Cu 7% – най-добре усвоимите торове.

Дефицитът на манган, дефицитът на магнезий може да бъде преодолян с торовете Helasol EDTA Mn 6% и Helasol Mg+S. От друга страна, растенията не страдат само от тези четири дефицита. Дефицитът на желязо, сяра, калий, фосфор, азот – всички те ощетяват добива. Ето защо Екофол препоръчва работа с комплексните биостимулатори Амино Експерт® Импулс и Лактофол® Основен Макс. Комплексни, защото съдържат всички необходими макро- и микроелементи, а биостимулатори – защото съдържат органика, аминокиселини, фитохормони, млечна киселина – всички те подобряват физиологичното състояние на културите и не допускат дефицити!

Земеделците знаят, че всяка пролет е различна. Каква е общата препоръка за 2023?

Практиката показва, че в несигурни времена често се взимат решения, които са подвластни на емоцията. Нашата препоръка е - не се оставяйте емоцията или случайността да ви води. Вземете сигурни решения с доказан ефект, с доказана ефективност и най-вече работете с доказан партньор. Доказани листни торове, стимулиращи растенията във важни за добива фази - това е пътят за подобрена, повишена ефективност и рентабилност от храненето на културите. Агроном-консултантите на Екофол винаги са на разположение за експертни препоръки, съобразени със състоянието на конкретното стопанство, с работещи и рентабилни решения.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти