Стенни и фасадни панели от Технопанел ЕАД

През последните години нараства интересът на инвеститорите към изпълнението на обекти с голям мащаб - производствени, логистични и търговски сгради с голяма разгърната площ. Независимо от функцията си, всички сгради, при които има голямото струпване на хора е необходимо да отговорят на специфични изисквания. Заедно с навлизането на нови и по-модерни технологии и материали в строителството, това неизбежно е свързано и със завишени изисквания към пожарната и аварийна безопасност, както и високи топлоизолационни качества. Още при фаза проектиране на инвестиционните проекти, едно от основните изисквания при изграждането на сградите е осигуряването на пожарната им безопасност с цел намаляване щетите от пожар и опазване на околната среда, както и високата енергийна ефективност от строителството през целия период на експлоатация.

Стенни и фасадни панели от Технопанел ЕАД

Технопанел ЕАД получи нови сертификати за пожароустойчивост и клас реакция на огън на своята продуктова гама в съответствие със стандарт БДС EN 13501-2:2016. При проведените през месец януари сертификационни изпитвания на продуктовата гама на Технопанел ЕАД, на нови тестове бяха подложени стенни и фасадни панели с дебелини между 80 и 150mm със сърцевини от минерална вата, полиуретан и полиизоцианурат. Тестването обхвана и покривни панели със сърцевина от минерална вата с дебелини 60 и 100mm. Всички панели подложени на изпитвания представиха по-добри резултати и покриха по-високи изисквания за пожароустойчивост и клас реакция на огън. Тестовете и съответната документация, са издадени от акредитирана лаборатория на територията на България. Това стана възможно след усилена съвместна работа на производствения и инженеринговия екип по усъвършенстване качествата на продуктите.

Стенни и фасадни панели от Технопанел ЕАД

Материалите вложени в строежа на сградите играят ключова роля за тяхната енергийна ефективност. Вредните въглеродни емисии, идващи от промишлените зони, могат да достигнат до 75%. За това е изключително важно да се насърчава по-ефективното управление на енергията чрез влагане на качествени строителни материали. Продуктовата гама на Технопанел предлага сандвич панели с три вида изолационни сърцевини, всяка от които с изключителни топлоизолационни качества. Стенните и фасадни ограждащи системи от сандвич панели със сърцевини от полиуретан (PUR) и полиизоцианурат (PIR) осигуряват оптимален топлинен комфорт в помещенията, а панелите с дебелина над 100mm са подходящи за хладилни камери.

Стенни и фасадни панели от Технопанел ЕАД

Покривните панели с полиуретановата сърцевина са идеалното решение за покриви ( ≥7%), предлагащо висока топлинна изолация и защита от влага. Силно предпочитани са и панелите със сърцевина от негорима минерална вата (MW). Покривните и стенни панели със сърцевина от минерална вата са класифицирани във висока категория на пожароустойчивост – REI/EI 120 и добри звукоизолационни качества. Нашите висококачествени строителни продукти са с СЕ маркировка и в зависимост от изолационния материал и дебелината му, задоволяват множество технически изисквания като термоизолация, огнеустойчивост, звукова изолация. И всичко това по един икономически обоснован начин, базиран на качествено изпълнение.

Информация за контакт: www.technopanel.com

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти