Спомагаме за развитието на биологичното земеделие

Красимир Кунчев, управител на Балкан Биосерт

Красимир Кунчев, управител на Балкан Биосерт

Уважаеми г-н Кунчев, бихте ли представили накратко почти 20-годишната история на компанията?

Балкан Биосерт започна дейността си през 2003 г. като първата фирма, предлагаща сертификационни услуги на биологични производители, преработватели и търговци. Работихме с швейцарски експерти в петгодишен проект, подпомагани от Швейцарския секретариат по икономически дейности. През 2005 г. открихме дъщерна фирма в Северна Македония, която и до сега работи много успешно. Придобитите знания и опит се поддържаха и увеличаваха посредством участия в международни проекти и обучения.

Скокът в ръста на биологичните производители се осъщест ви след 2008 г., със започнало подпомагане по програмата за развитие на селските райони. Балкан Биосерт разполагаше с необходимия капацитет да последва това развитие и да се наложи като един от най-големите и утвърдени контролни органи у нас. Смятаме за най-сериозно постижение факта, че за всичките 20 години успяхме да запазим ядрото на първоначалния екип на фирмата. Това е признак за устойчивост и ни дава увереност за успех. Искам да благодаря на колегите и партньорите за успешната съвместна работа и сътрудничество. Благодаря на клиентите за доверието към нас. Благодаря на потребителите на биологични храни за съзнателния избор и подкрепа.

Какви предизвикателства има пред биологичното земеделие?

Нашата работа е засегната най-вече от законодателството в областта на биологичното земеделие. Намираме се на прага на период пълен с предизвикателства. Тази година започна прилагането на нов, трети поред, Европейски Регламент 848/2018, чиято структура, с над 20 допълнителни прилагащи и за изпълнение регламенти, е много по-сложна от предиш ните два. Това изисква постоянно следене на промените, транспонирането им в националното законодателство и в документалните системи на органите за контрол. Хубаво е, че настоящата версия не въвежда много изменения при практическото изпълнение и спазване на изискванията, така че биологичните производители няма да усетят съществени разлики.

Българската наредба обаче се бави почти година, а това създава несигурност по отношение валидността на извършвания биологичен контрол. Надяваме се наредбата да бъде завършена и обнародвана до края на годината. Надяваме се също и старта на новата Програма за Развитие на Селските райони и свързаното с нея подпомагане на биологичните производители да се осъществи в началото на 2023 г. При така създадени благоприятни предпоставки, остава само да си пожелаем по-малка административна и надзорна тежест към производителите и контролните органи от страна на държавните институции за постигане на заложените в националния план 10% биологично стопанисвани земи до 2027 г.

Как виждате възможностите за използване на съвременни агротехнологии в биологичното земеделие?

Постоянният ръст през последните 20 години в търсенето на биологични храни по света, доведе до повишаване значимостта на този вид производство в сфери като наука, машиностроене, хранителни технологии, дистрибуция и маркетинг, контрол на качеството и проследимост. Извън изричните забрани за използване на ГМО, нанотехнологии и йонизиращо лъчение, биологичното производство е изключително отворено за новости по дефиниция. То се възползва от най-нови технологии и машини, допринасящи за опазване на околната среда и здравето на потребителите.

В заключение, какви ще бъдат перспективите пред компанията?

Основният фокус в работата ни ще продължи да бъде биологичната сертификация, включително съгласно частни био стандарти. Планираме да добавим услуги по сертификация, свързани с околната среда, качеството на храните и биологичните козметични продукти. Надяваме се да продължим да работим в този екип със същия ентусиазъм и в бъдеще, защото вярваме че успехът идва тогава, когато подготовката среща възможността.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти