SPM Instrument обяви ново приложение на своите патентовани HD технологии за оптимизация на процесите за барабанни мелници

Опирайки се на своя над 50-годишен опит в сферата на иновациите и развитието на технологии за мониторинг на промишлено оборудване, SPM Instrument изобрети ново приложение за оптимизация на процесите в рудодобива чрез използване на данните с висока резолюция, получавани с помощта на HD технологиите. При пускането на пазара на методите SPM HD и  HD ENV фокусът беше изцяло върху качеството на данните и увеличаване на възможностите за ранно предупреждение за започващи механични проблеми и проблеми със смазването във въртящи съоръжения. Наскоро развойният екип на компанията доказа, че HD технологиите могат да предоставят информация не само за механичното състояние на критично важни за производствения процес машини, но и за самите индустриални процеси.

SPM Instrument обяви ново приложение на своите патентовани HD технологии за оптимизация на процесите за барабанни мелници

Отвъд вибрационният мониторинг - нова сфера на приложение на данните с висока резолюция

Освен че предоставят информация за механичното състояние на машините, традиционните за SPM измервания на вибрации и ударни импулси сега намират изцяло нова област на приложение. Интелигентните алгоритми и хардуер, използвани за наблюдение на състоянието, ще позволят на процесните индустрии да подобрят производствения процес.

Оптимизиране на процеса на смилане в барабанни мелници

От тази нова възможност първо ще се възползва минната индустрия, където скъпото оборудване и енергоемкия процес с голям въглероден отпечатък са едни от ключовите възможности за оптимизация. Особено трудна част в рудодобива е смилането и раздробяването на рудата. В много мини барабанните мелници са гръбнакът на целия производствен процес. Те обаче са скъпи съоръжения и не са лесни за ремонт и подмяна. Следователно, повишаването на оперативната ефективност на оборудването е от първостепенно значение за постигане на оптимална производителност и качество. Не са за пренебрегване и ползите по отношение на енергийната ефективност, безопасността и опазването на околната среда. Трошенето и смилането генерират голяма част от общото потребление на енергия в минната промишленост. По-ефективното трошене има потенциала да намали въглеродните емисии. Дори незначителни подобрения в процеса на смилане могат значително да подобрят ефективността на управление на ресурсите да намалят потреблението на енергия.

SPM Instrument обяви ново приложение на своите патентовани HD технологии за оптимизация на процесите за барабанни мелници

Оптимизация на работата на барабанните мелници

Чрез използване на вибрационната технология новото патентовано решение на SPM Instrument следи нивото на материала в барабанните мелници (Toe position). Прекомерно количество руда в мелницата ще бъде показана като високo ниво на запълване (High Toe position), докато твърде малко руда ще бъде показана като ниско ниво на запълване (Low Toe position). Целта е мелницата да работи с възможно най-близък до максималния си работен капацитет, като в същото време се избягва рискът от откази заради претоварване, непълно натоварване и свободно въртене без материал. С помощта на новата технология операторите на мелниците могат да определят оптималната степен на зареждане.

Допълнителни предимства от прилагането на това решение са че може да се следи за износване на облицовката и повдигачите на мелницата, запушване на изходящия тракт, каква е плътността на материала, наличие на големи камъни. Инсталирането на системата е просто и не изисква монтиране на никакво оборудване към въртящия се корпус на мелницата. Нивото на запълване обикновено се различава на входа и на изхода на мелницата. Решението е уникално с това, че вместо да измерва в една позиция, то измерва вибрациите в двата края на мелницата, като използва патентована HD технология за измерване на вибрации.

Информацията, получена от вибрационните измервания се представя в удобно за потребителя, уеб базирано приложение, което позволява на операторите на мелницата да оптимизират нивото на запълване и по този начин да оптимизират ефективността на процеса на смилане, производителността и и да осъществяват контрол върху разхода на суровини. "Добре проектираната и добре реализирана програма за мониторинг, комбинирана с успешна оптимизация на критични за производството процеси, позволява да се извлече максимума както от производственото оборудване, така и от производствените процеси, като по този начин компаниите могат да се възползват от нови възможности за повишаване на печалбите и бизнес растеж", коментират от SPM Instrument. Междувременно SPM Instrument обяви пускането на ново приложение за оптимизация на работата на вибрационни сита.  

Повече информация е налична на страницата на  СПМ Инструмент България

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти