Софтуер за растителна защита и прецизно земеделие oт 365FarmNet

Прецизното земеделие е все по-желан избор от земеделските производители, с цел увеличаване на добивите и минимизиране на използваните продукти за растителна защита. Това е съвременен подход, който се основава на анализиране на данни чрез софтуерни технологии, сателити, сензори, дронове. При него количествата на използваните химикали не са значим фактор за развитието на отглежданата култура, като се намалява отрицателното въздействие върху околната среда.

Подходящо софтуерно решение е приложението Crop View от 365FarmNet, основаващо се на картови данни, базирани на сателитни такива, чрез които могат да се разграничават отделните обработваеми зони, с цел специфично приложение на препарати. Използването на потенциалът им осигурява устойчивостта на селскостопанския сектор, като това е комбинация, която е полезна за потребителите, носеща по-голямо качество на произведената продукция.

Софтуер за растителна защита и прецизно земеделие oт 365FarmNet

Създаването на приложни карти в приложението може да се използва за проектирането и на такива на растителността и нейния потенциал, като показват дългосрочното, стабилно разпределение в пет зони, изчислявайки за по-дълъг период от време и основавайки се на по-голям брой, но по-малки по обхват карти. Необработените данни от Sentinel 2 за наблюдение на Земята, се кондензират в специфична за полето информация, която се групира в отделни секции. Crop View има различни опции за филтриране, които могат да бъдат приложени - номер, име, ферма, култура, сорт.

Получените данни могат да бъдат експортирани в стандартен и ISO-XML формат. Възможни са и полеви сравнения, които показват средното развитие на отглежданата култура, като чрез редовно актуализиране на сателитните данни се получава и информация за растежа. Чрез внедряването на прецизното земеделие, като похват в селското стопанство, се решава и друг важен въпрос, а именно посрещането на продоволствените нужди на нарастващото население, без да се натоварва природата. В комбинация с прилагането на ефективни продукти за растителна защита, селектирани на база получените данни от Crop View, решаването на този световен проблем е напълно постижимо.

Софтуер за растителна защита и прецизно земеделие oт 365FarmNet

Технологиите за прилагане на различни растителни продукти са разнообразни, като най-често срещаната е аерозолната, чрез разпръскване с пръскачка. В този случай се обръща внимание на вида и размера на дюзите, за да може да се разпредели необходимото количество. На базата на генерираните карти за участъка и записаните в платформата препарати за растителна защита, може да бъде конструирана пръскачка и да бъде изготвен план на пръскане. Оптималното разпределение на торта, схемата на сеитба и прибирането на реколтата също може да се осъществи въз основа на карти от приложението.

Използването на изброените технологии има все по-голяма роля в съвременното земеделие, подпомагайки фермерите да оптимизират количеството и употребата на химикали, като елиминират отрицателното въздействие върху околната среда. Прилагането на различни стратегии, съчетани с използването на приложението Crop View, е успешен подход за покриване нуждите на всяко поле.

Интегрираната растителна защита (IPM) се основава на поддържането на здравословни нива на неприятелите и болестите причинени от тях. В основата е комбинацията между биологичен контрол, методи за отглеждане и продукти за растителна защита, ротацията на използваните препарати и увеличаване на резистентността към патогени. Дозировката и времетраенето на прилагането се основават на прогнози за времето, модели на вредители и болести и системи за мониторинг, като тези данни успешно се получават чрез генерираните карти.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти