Софтуер за проектиране на водоснабдителни и канализационни инсталации в BIM среда

Инж. Марин Геров, управител на Геров Инженери

Инж. Марин Геров, управител на Геров Инженери

Уважаеми г-н Геров, бихте ли ни разказали за BIM софтуера за проектиране за ВиК инсталации?

ИнсталСистем 5 BIM (Building information model) е нашето софтуерно решение за проектиране на ВиК инсталации във виртуален модел на сградата. Софтуерът е BIM ориентиран с внос на сградния модел и инсталации от формат IFC/gbXML, изнесени преди това например от AchiCAD, Revit или подобни BIM програми. Работи едновременно в 2D и 3D среда с автоматизирано оразмеряване като създава 3D модела на сградната ВиК инсталация. Изчисляването става чрез заредени в софтуера библиотеки с база данни на тръбни системи и фасонни части, арматури и елементи. Потребителят генерира странични изгледи на фрагмент или цялата инсталация. Крайните резултати включват подробни хидравлични изчисления и количествени сметки към EXCEL, WORD или подобни.

Съгласуване на модела на ВиК инсталацията с конструкцията и останалите сградни инсталации (ЕЛ, ОВК и др.) става вътре в самата програма през BIM файлове IFC (IFC4 и IFC2x3) или външно като се изнася в самостоятелен IFC файл. Алтернативно, може да се изнесе към класическия формат DWG за последваща обработка в CAD програма, например като ZWCAD или подобна.

Водоснабдителната инсталация се изчислява съгласно БДС EN 806-3, DIN 1988 или DIN 1988-300, а канализационната инсталация по БДС EN 12056-2 и/или DIN 1986-100. Софтуерният пакет е динамичен и се актуализира ежемесечно с въвеждане на нови компоненти и функционалности. За колегите проектанти, който желаят по-висок клас водоснабдителни инсталации сме осигурили разширени функционалности като водни хигиенни станции, оразмеряване на сключена етажна водоснабдителна инсталация и термостатични смесителни вентили за студена топла вода след водонагревателя. За строители, производители и доставчици предлагаме брандиран вариант на софтуера с интеграция на системи тръби и фасонни части по избор от фирмения каталог.

Софтуер за проектиране на водоснабдителни и канализационни инсталации в BIM среда

Споменахте разширени функционалности, обяснете ни повече.

Разширените функционалности на ИнсталСистем BIM са нашето предимство пред останалите софтуерни продукти и правят водоснабдителната инсталация със завишени хигиенни изисквания. Например, ако се използва 3-пътен термосмесителен вентил след водонагревателя и се намали температурата на топлата вода на 45⁰C води до 20%-но намаляване в обема на затоплената вода. Чудесен инструмент за намаляване разхода на енергия и против изгаряне от висока температура във водната инсталация на обществени бани, басейни, болници или санаториуми.

Допълнителна екстра са възможностите за различно свързване на водочерни прибори в инсталацията - с тройници, с колектор, последователно, със сключена или комбинирана инсталация. Добавяйки водна хигиенна станция за промиване на застояла студена или топла вода се създава водоснабдителна инсталация с високо качество на водата и хигиенни изисквания. Ще отбележа, че нашият софтуер дава възможността за изчисляване на циркулационна инсталация по германски стандарт с време за протичане на топлата вода при допустим обем на циркулация за всеки клон. Това е гаранция за правилна и надеждна работа на инсталацията за топла вода и циркулация без наличие на бактерии. Последната разширена функция е използване на плоска станция (плосък топлообменник) за подгряване на топла вода във водоснабдителна инсталация от топлоносителя за отоплителна подова или конвекторни инсталации.

Софтуер за проектиране на водоснабдителни и канализационни инсталации в BIM среда

За финал какво бихте добавили, което би било интересно и полезно за специалистите от строителния бранш?

Тази есен стартираме промоционална кампания и серия от представяния в страната посветени на ВиК инсталации в BIM среда. Учтиво каним колегите от бранша да посетят нашите събития и да изпробват безплатно пълната функционалност на ИнсталСистем за период от 30 дни с онлайн обучение от наша страна. Благодаря за предоставената възможност и успех на всички!

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти