Следваме съвременните тенденции и иновации

инж. Росен Димитров, прокурист на Елхим - Искра

инж. Росен Димитров прокурист на Елхим - Искра

Уважаеми г-н Димитров, бихте ли представили накратко Елхим-Искра?

Елхим-Искра АД е компания, основана през 1960г. с основен предмет на дейност производство и продажба на оловно-кисели акумулаторни батерии. Предлагаме на нашите клиенти широка гама батерии за леки и товарни автомобили, селскостопански и пътно строителни машини, повдигателни съоръжения, железопътен транспорт, батерии за резервно захранване на телекомуникационни централи, електрически подстанции и ВЕИ. Продукцията ни е позната в страните от Европейския съюз, Азия и Северна Африка. Елхим-Искра АД се отличава със съизмерими с конкурентите цени и високо качество, възможности за проектиране и производство на нестандартни типове батерии, както и с пълно съответствие на продуктите с българските и европейските стандарти. За да покрива високите изисквания на конкурентния пазар, както и стремежа си за устойчиво развитие, дружеството развива проектантска, конструкторска, научно-изследователска и внедрителска дейност в областта на оловно-киселите батерии.

Каква е новата концепция за съхранение на енергия, базирана на акумулаторни батерии?

Ние предлагаме на клиентите модулни решения за съхранение на енергия и захранване, в които са интегрирани средно и ниско напрежение, електрическо управление и предпазни компоненти, както и спомагателни системи и системи за управление. Те са проектирани с акцент върху надеждността на енергийната система, управлението на електроразпределението и съхранението на енергия, с две думи те са резервна конвенционална енергийна система. Концепцията предлага персонализирани решения в рамките на съоръжение с различна квадратура. Организацията „всичко в едно“ минимизира инсталационните работи, като значително намалява времето и разходите за присъединяване към съществуващи електрически мрежи.

Модулните решения са предназначени за всякакви промишлени предприятия и предприятия от енергийният сектор, както и за битови потребители. Степента на рециклиране на продукта е 98%. Суровините, от които той се произвежда са достъпни с доставчици от България. Смятаме, че спрямо други налични технологии, например спрямо литиево-йонни батерии, оловно-киселинните батерии имат ценово предимство с минимум 30%. Модулните решения на Елхим-Искра АД могат да включват метални изолирани или неизолирани ISO стандартни контейнери, модифицирани за конкретна среда или персонализирана E-House. Те могат да съдържат батерия, изградена от модули с възможност да формират различни напрежения и капацитети съобразено с изискваната мощност.

Модулните решения могат да разполагат с комутационни апарати за ниско или средно напрежение, трансформатори ниско или средно напрежение, оборудване за преобразуване на мощност ниско напрежение, както и системи за съхранение на енергия и свързаната поддържаща инфраструктура. Имат възможност да бъдат оборудвани с кабели, кабелни скари, повдигнат под и аксесоари, както и с механични, електрически и контролни системи за контейнера, включително осветление, отопление, вентилация, климатизация, противопожарна защита, алармена система. Има възможност да бъде инсталирана система за видеонаблюдение, система за контрол на достъп, SCADA за локално или отдалечено управление на параметрите и други.

В заключение, какви очаквания имате за навлизането на новата система?

Продуктът се предлага от началото на 2022г. и има реализирани няколко проекта в България. Като цялостно решение проектът е в етап на тестване. Европейският зелен пакт си поставя амбициозни цели и постижима времева рамка, това в пълна степен е валидно и за нас като дружество.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти