СИВЕА предлага енергийно ефективни компресори HERTZ

Компресорите HERTZ от серия FRECON Plus са създадени с отчитането на всички последни достижения на компанията. С помощта на вграденият в тях честотен преобразувател, се променя скоростта на въртене пропорционално на потреблението на сгъстен въздух в предприятието. Така се употребява само толкова енергия, колкото е нужна за производството на необходимото количество сгъстен въздух в дадения момент. Във винтовите компресори HERTZ FRECON Plus е реализирано конструктивно решение с пряко предаване на мощността от електродвигателя към винтовата двойка посредством еластичен съединител без редуктор.

СИВЕА предлага енергийно ефективни компресори HERTZ

Преимуществото на този метод е найниската загуба на механична мощност и отсъствието на радиални натоварвания на лагерите. По този начин компресирането на въздуха се извършва с най-малки загуби и се увеличава енергийната ефективност на процеса. Новият двигател, с клас на енергийна ефективност ”Premium Efficiency”, и поставянето на честотен преобразувател на задвижването на охлаждащия вентилатор, позволяват да се постигне още по-голяма икономия на електроенергия. Благодарение честотното управление, разходите за производство на сгъстен въздух могат да спаднат с до 35%.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти