Системи за резервоари от ВиаКон България

Системите за резервоари ViaCon StormWater, изработени от спирално профилирани стоманени тръби HelCor, предлагат широка гама от приложения като същевременно осигуряват множество ползи, от ценова ефективност и бърз монтаж до издръжливост в агресивни среди и дълъг живот. StormWater са екологични, насърчават устойчиви практики и качеството им е гарантирано. Могат да се използват за съхранение на дъждовна вода и вода за противопожарни цели, гравитационни дренажни системи за дъждовна вода, системи за инфилтрация и подобни промишлени употреби, утаители за пречистване на отпадни води, сепаратори за отстраняване на маслени компоненти от дъждовни води (повърхностни води), вертикално поставени резервоари за изпомпване на отпадни води.

Системи за резервоари от ВиаКон България

Една от отличителните характеристики на резервоарите е тяхната изключителна носимоспобност, благодарение на внимателно проектирани параметри. ViaCon StormWater, позволяват тези системи да бъдат поставяни под пътища, ЖП линии или паркинги с минимална височина на покритието над тях. При пътни платна височината на конструктивния насип трябва да бъде ≥ 0,6m. Максималната дълбочина на монтаж на всеки резервоар зависи от неговия диаметър, но може да достигне няколко метра. Предимствата на решенията ViaCon StormWater дават възможност да преодолявате предизвикателства, да оптимизирате възможностите за проектиране и да гарантирате надеждна работа в различни условия на околната среда.

Изграждането на подземни резервоари за съхранение с помощта на системите ViaCon StormWater значително съкращава времето за строителна дейност, тъй като тези резервоари са относително леки, елементите им могат да бъдат с голяма дължина и не се изисква стоманобетонна плоча под или над тях за разпределяне на вертикалния товар. Резервоарите ViaCon StormWater осигуряват гъвкавост. Резервоарите с такова сечение изискват изпълнение на изкоп с по-малка дълбочина, особено когато има ограничение за височината на насипа над резервоара. Параметрите на напречното сечение на резервоарите от спирално профилирана стомана и приложеното антикорозионно покритие позволяват резервоарите да бъдат монтирани в почви с различна агресивност и при различни хидрогеоложки условия.

Системи за резервоари от ВиаКон България

Производството включва изработване на самото тяло на резервоара, както и изработване на крайни стени, ревизионни шахти и стълби, клапи за вток и отток и свързващи елементи. Резервоарите се произвеждат на части и ако е нужно, се свързват помежду си на обекта с помощта на фланци с подходящи уплътнения. Този подход гарантира сигурни и надеждни връзки за дългосрочна функционалност. Резервоарите са изградени от стомана от клас S250GD, която е защитена срещу корозия с 42 μm цинково покритие. Дълготрайността на стоманените листове, защитени срещу корозия, в агресивна среда възлиза до 120 години.

Тръбите HelCor, от които са изработени резервоарите, се използват основно за полагане на канализационни тръби и други съоръжения за пренос на вода, както и за изграждане на пътни водостоци. Благодарение на оптималните свойства характеристики на материалите, те са идеални за изграждане на съоръжения с постоянен контакт с течаща или неподвижна вода. ViaCon лидер в областта на Мостовите Конструкции и Водостоците (Bridges & Culverts), Геотехническите Решения (GeoTechnical) и Решенията за Резервоари за Дъждовни Води (StormWater Solutions).

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти