Система за водородно гориво на Prior Power Solutions

Иновативна система за добавяне на водородно гориво на Prior Power Solutions спечели в предизвикателството за иновации на Tarmac Innovation Challenge за 2022г. Инициативата насърчава организации и отделни лица да представят идеи, които могат да подпомогнат зеления преход и да намалят разходите на компанията. Оценявани по критерии, включително технологична готовност, потенциално въздействие върху бизнеса и средата, печелившите проекти се усъвършенстват, разработват и внедряват от Tarmac в работния процес.

Система за водородно гориво на Prior Power Solutions

Спечелилия проект на Prior Power Solutions за система за водородно гориво, може да се монтира на нови или съществуващи дизелови двигатели, като допълни с по-чистото водородно гориво двигателите с вътрешно горене (ICE). Това води до намаление на отделянето на въглероден диоксид. Вместо да съхранява водород в превозното средство, той се произвежда при нужда от дейонизирана вода. След това се изпомпва в двигателя, така че да е необходимо по-малко дизелово гориво, което води до 80 процента намаление на твърдите частици и над 20 процента намаление на азотните оксиди. Намаленото съдържание на дизелово гориво също означава, че двигателите стават по-чисти и следователно изискват по-малко поддръжка във времето, което увеличава живота на превозните средства с тази внедрена иновативна система.

В допълнение към намаляването на замърсяващите емисии, горивната ефективност и въртящият момент на превозните средства могат да бъдат увеличени, което води до непрекъснато спестяване на разходи на работната площадка. Миналогодишните успехи на Innovation Challenge включват 100% рециклируема циментова торба с нулеви въглеродни емисии и първият е-миксер в Обединеното кралство в партньорство с Renault Trucks, за асфалтовия завод на Tarmac в Бирмингам.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти