Ще се радваме на все по-забележителни сгради

инж. Петьо Попгаврилов управител на Сити-Евро Груп

инж. Петьо Попгаврилов, управител на Сити-Евро Груп

Ще бъде интересно да научим повече за използваните от компанията материали и строителни технологии. На какви критерии залагате при техния избор?

По отношение на материалите в City Euro се придържаме към зададените в одобрените проекти, а в случай, че има възможност за вариативност - предлагаме различни видове, и в дискусия с възложителите и при отчитане препоръките на проектантите, избираме най-оптималното съотношение „цена-качество“. Няма възложител, който да не се интересува от цената и това е правилният подход в настоящата конкурентна среда, което е в полза на крайния клиент.

Що се отнася до технологиите, отговорният строител трябва да огледа особеностите и да предложи, където е възможно, оптимизиране, да го защити пред инвеститора и да го изпълни качествено. Така работим ние. А нашите възложители ни се доверяват и оценяват предимството да осъществяваме работещи решения за етапите от изпълнението на една сграда. В последните десетилетия строителството е високотехнологичен сектор, науката създава и подпомага внедряването на иновaции в помощ на изпълнението на сгради и съоръжения.

Темата „енергийната ефективност“ придобива все по-реални измерения. Бихте ли разказали повече за нискоенергийните и пасивни сгради, които изграждате?

Темата с пестенето на енергия във всичките й аспекти, за намаляване на енергийния отпечатък, който строителният процес и производство оставят върху природата, е изключително важна. Бих могъл да отбележа, че основните изисквания падат върху сградната обвивка, оборудването и инсталациите. Конструкцията, ситуирането на сградата и съобразяването на външните дадености на конкретния парцел се задават концептуално още на етапа на проектирането. Ние имахме задача да изпълним етапа на грубия строеж на многофамилна сграда, чийто цялостен дизайн се подчинява на международния стандарт за устойчиво/зелено строителство EDGE „Excellence in Desing for Greater Efficiencies“ и се справихме.

Как бихте коментирали възможностите, които съвременните материали, инсталации и системи за дигитализация, дават за постигането на енергийна ефективност и комфорт?

Всеки един от изброените елементи трябва да се измисли, изпълни и експлоатира интегрирано - за постигане на най-добрия резултат и създаване на образцов като жизнени условия комфорт, рентабилност на вложените финанси и реално енергоспестяване. Като изпълнители на строителство, познаваме спецификите на отделните компоненти, присъщи на устойчивото строителство и сме в състояние да предложим стойностен баланс между екологичните и енергийните качества на сградите.

В заключение, как виждате тенденциите в строителния сектор у нас и какви очаквания за развитие имате?

Създаването на една сграда е процес, в който всички действащи субекти могат и се налага да проявят гъвкавост при ценовите си претенции, за да предложим на крайния купувач една справедлива цена. Придобиването на имот не е обикновена сделка от ежедневието и той трябва да е устойчив и достатъчно качествен продукт. Отделно от това българският потребител заслужава да обитава и да се радва на красива, здравословна и вдъхновяваща обществена среда, с грижа към природата, за което ние всички от строителния и имотния сектор имаме грижата да работим и да се усъвършенстваме непрекъснато. Моята прогноза е, че ще се радваме на все по-забележителни във всяко отношение сгради и си пожелавам точно такива проекти - интелигентни, запомнящи се, с талантливо изпълнение, които ще ни развиват като професионалисти.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти