Сейфтиъп е символ на завършени решения за модернизация и безопасност на машини

Иван Василев, управител на Сейфтиъп

Иван Василев, управител на Сейфтиъп

Уважаеми г-н Василев, бихте ли представили Сейфтиъп пред списание Индустриални продукти и Приложения?

Сейфтиъп стартира дейността си през 2021 г., с няколко инженерингови проекта за безопасност на машини за каучуковата промишленост и за обработка на метали. Машините трябваше да бъдат оценени по отношение на нормативните изисквания за СЕ маркировка и да се предложат подходящи мерки за намаляване на риска, съгласно директивата относно машините 2006/42/ЕО и Европейските хармонизирани стандарти. Нашата част от проектите беше да изготвим доклади за оценяване на риска, да разработим концепции за безопасност, да консултираме конструкторите на машините и да валидираме системите за безопасност, след като бъдат произведени машините.

Успешното реализиране на първите ни проекти доведе до доста динамично развитие. През август 2021 г. подписахме договор за партньорство с водещия световен производител на системи за автоматизация и безопасност Pilz и в момента сме официален представител на Pilz за България. Успяхме да изградим екип от 5 човека, вкл. 3-ма инженери и двама електротехника и започнахме да предлагаме цялостни решения за модернизация и безопасност на машини и съоръжения, като включихме и дейности като, проектиране на системи за управление и безопасност, включително електрически, пневматични и хидравлични системи и инсталиране на системи за автоматизация и безопасност.

Бихте ли обърнали внимание върху проектите за безопасност на машини като Ваша основна дейност?

Съгласно директивата относно машините 2006/42/ЕО, техническото досие на една машина, произведена за или експлоатирана в рамките на Европейския съюз, трябва задължително да съдържа доклад за оценяване на риска и описание на мерките, предприети за премахване или намаляване на идентифицираните рискове. Тези изисквания се прилагат и за употребявани машини, когато се предвижда съществена промяна в системата за безопасност или цялостна модернизация. Значителна част от нашите проекти са свързани със стари машини, които трябва да се модернизират цялостно или машини, при който се срещат инциденти при експлоатацията.

При някои от тези проекти сме извършвали проектирането и цялостната модернизация на системите за автоматизация и безопасност. Не са редки и случаите, в които работим с клиенти, които проектират и произвеждат машини но нямат достатъчно опит с процеса за оценяване на риска и нормативните изисквания за СЕ маркировка. В тези случаи ние изготвяме докладите за оценяване на риска, разработваме подходящи мерки за намаляване на риска и консултираме конструкторите по време на проектиране на машините. Като част от валидирането можем да предложим изготвяне на доклад за изчисляване на нивото на изпълнение и изпитване на функциите за безопасност.

В продължение, кои са услугите, върху които поставяте акцент?

Въпреки че напоследък електрочувствителните защитни устройства (ESPE) стават все по популярни, инспекцията и тестването на защитни устройства като светлинни бариери или лазерни скенери често се пренебрегват, тъй като много собственици на машини не са сигурни, колко често трябва да се проверяват. На практика, за да могат ESPE да осигуряват адекватна защита, те трябва да са позиционирани на безопасно разстояние от опасните механизми, за да може при задействането им, опасните механизми да спрат, преди да могат да бъдат достигнати от човек. За да се определи това разстояние, трябва да се измери времето за спиране на машината. От няколко месеца разполагаме със специализирано сертифицирано оборудване за измерване на времето за спиране на машини и можем да предложим както първоначална, така и периодична инспекция на машини с електрочувствителни защитни устройства (ESPE).

Разкажете и за официалното Ви партньорството с Pilz - водещ световен производител на системи за безопасност.

За нас беше особено важно да имаме надежден партньор, който да ни доставя цялата гама компоненти и системи за автоматизация и безопасност за нашите проекти. Логичният избор беше Pilz тъй, като имахме опит с продуктите и, освен това, гамата от продукти и решения за безопасност на машини е една от най-широките. През август 2021 г. подписахме договор за дистрибуция на продуктите на Pilz за територията на България. От самото начало се стремим да следваме традициите на Pilz, да бъдем надежден партньор на местно ниво и да подпомагаме българските компании при проекти за безопасност и автоматизация на машини.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти