SAMASON с иновации в анализа на естествените торове

Сензорът OPTI-SENSOR на SAMSON получи златен медал за иновация в анализа на твърди естествени торове на SIMA 2022. В технологията му е заложена концепция, която революционизира начина, по който се разпръсква оборската тор върху обработваемата земя. Той е съвместим с всички видове разпръсквачки, които предлага компанията. Основната цел е разработването на система за спектроскопия за количествено определяне на хранителните вещества, които се съдържат в оборския тор. Изградената база данни от 500 органични продукта от животински характер е дело на INRAE , а сензора е дело на Photon Lines.

SAMASON с иновации в анализа на естествените торове

OPTI-SENSOR е компактен сензор, който е вграден в страничния панел на разпръсквача. Той използва близка инфрачервена спектроскопия, като това е метод с доказан опит в селското стопанство, особено по отношение на NIR сензори, които се използват за оборска тор. Пробовземането е на равни интервали, като резултатите се сравняват с базата данни EPSOLYS. Определя се процента на сухото вещество, амониевия азот, въглерод, фосфат и калий.

От комфорта на кабината, фермера наблюдава получените данни в реално време. Подадената информация може да се визуализира на различни модели дисплеи. Оборският тор е силно хетерогенен, което затруднява равномерното му разстилане на полето. Количественият анализ на хранителните вещества позволява, да се контролира успешното разпръскване на един от компонентите по желание. Това осигурява използването на пълния потенциал на органичните торове. OPTI-SENSOR предотвратява свръх или недостатъчното дозиране с тор, като на базата на получената информация, могат да се изчислят нужните количества, които да се подадат на хектар земя. Така се намаляват разходите за минерални торове и се минимизира вредното въздействие върху околната среда от операциите по разпръскване.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти