С нашите решения всеки град може да стане устойчив

Марияна Евденич, Изпълнителeн Директор на Алфа Лавал Югоизточна Европа

Марияна Евденич, изпълнителeн Директор на Алфа Лавал Югоизточна Европа

Бихте ли разказали за последните новости, свързани с Алфа Лавал?

Последните новини от Alfa Laval са свързани с нашия ангажимент за подпомагане развитието на устойчиви градове. Силно вярваме, че всеки град може да се превърне в устойчив град. Активно проучваме потенциала на градовете да станат устойчиви чрез оптимизиране на използването на отпадна енергия от промишлеността. Настоящият ни фокус е насочен от една страна към оценка на производство на отпадна топлина в региона и от друга към проучване на търсенето и нейното приложение от домакинствата. Посветени сме на преодоляването на пропастта между недостатъчно използваните промишлени източници на топлина и потребителите, изправени пред справяне с високи разходи за енергия. В Алфа Лавал работим в посока повишаването на енергийната ефективност и повторното използване на генерираната енергия и въвеждането на иновативни решения, които превръщат устойчивия живот в реалност.

Кои са ключовите продукти на компанията, насочени към строителството?

Категорично топлообменниците играят ключова роля в системите за отопление, климатизация и охлаждане по целия свят, включително и в България. Шведският град Лунд, например, разчита на модерни изследователски съоръжения, генериращи големи количества отпадна топлина. Тя се интегрира безпроблемно в мрежата за централно отопление, осигурявайки комфорт на жилищните и търговските структури. Иновативният подход допринася за изграждането и поддържането на устойчива енергийна система.
Лунд също така се гордее с най-голямата нискотемпературна мрежа за централно отопление в света. Движещата сила зад тази значителна инвестиция е Kraftringen, енергийна компания. Тяхната цел беше да оползотворят ефективно нискотемпературната топлина (30-50°C), произвеждана от изследователските съоръжения Max IV и European Spallation Source (ESS). Проектът включва тестване на нови пластмасови разпределителни тръби, разработване на бизнес модели и проучване на нови приложения.

Използваната технология е подходяща за модерните, енергийно ефективни домове и предприятия в региона. При 65°C температура на изпращания флуид, 35°C на връщащия флуид и нашите топлообемнници по средата, се постига търсения резултат. И с над 6 километра тръбопроводи почти 3 километра от които са пластмасови - улесняват целия процес. Детайлите са важни, защото те показват, че дори при толкова ниски температури е възможен ефективен топлообмен с правилния топлообменник. Този подход може да бъде приложен навсякъде и освен за отопление, отпадната енергия може да се употреби за охлаждане или дори производство на електричество.

Как виждате развитието на пазара?

В Югоизточна Европа 9 от 10 столици са обявени за най-замърсените в Европа. Въпреки че градовете заемат само 3% от земната повърхност, на тях се падат две трети от потреблението на енергия и 70% от емисиите на CO2. Ето защо изграждането на енергийно ефективни градове е от решаващо значение. Отоплението и охлаждането, които все още разчитат на изкопаеми горива са едни от най-големите енергийни разходи в града и затова този сектор изисква спешни действия. С почти вековен опит в областта на ефективността на топлопреноса и оползотворяването на топлината, Alfa Laval има вече готови решения. Нашите компактни енергоспестяващи пластинчати топлообменници могат да използват различни енергийни източници, включително възобновяеми, за да осигурят икономично, енергийно ефективно и комфортно отопление и охлаждане. Стремим се да бъдем въглеродно неутрални до 2030г. Алфа Лавал се превръща в партньор в областта на енергийната ефективност и прехода към чиста енергия и в България с големи темпове.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти