Роботизирана система RS 1 за напълно автоматично манипулиране на палети и детайли

Роботизираната система RS 1 представлява напълно автоматизирана клетка за зареждане на палети и детайли. Иновацията на HERMLE впечатлява с максимална гъвкавост и производителност: концепцията със стелажен склад осигурява особено дълго автономно време на работа, смяната на грайфера и приспособлението се изпълняват автоматично, а мястото за зареждане позволява зареждане на палети и приспособления на детайли докато машината произвежда. Това прави RS 1 подходящото решение за автоматизация за много компании, но това далеч не е всичко. 

Роботизирана система RS 1 с 3 модула със стелажни складове – адаптирана за два обработващи центъра HERMLE C 22 U снимка: HERMLE

Система с 1 или 2 машини

Роботизираната система RS 1 е много гъвкава и може да се използва с една машина или с две свързани помежду си машини за максимална производителност. Също така тя може да бъде допълнително дооборудвана с още един обработващ център или разширена с трети модул със стелажен склад, система за измиване, машина за измервания или автоматична транспортна система без водач (AGV). RS 1 заема само 12 m2 и предлага винаги свободен достъп до работното пространство на машините, независимо дали са свързани един, или два обработващи центъра. 

Роботизирана система RS 1 – оптимален достъп до работното пространство на обработващия център за режим на настройка, докато роботът работи в автоматичен режим на втората машина снимка: HERMLE

Разнообразен избор от машини

Цялостната концепция RS 1 работи с различни обработващи центрове HERMLE: C 12, C 22, C 250, C 32, C 400 или C 42. Не е от значение дали помежду си са свързани две еднакви, или две различни машини. При една машина автоматизацията се управлява с HERMLE Automation Control System, накратко HACS, или от системата за управление на производството SOFLEX; а при две машини управлението винаги се осъществява от SOFLEX.

Произвеждайте повече автоматично

Автоматично управляваните приспособления с голям ход и грайфери позволяват напълно автоматична смяна на детайла. Именно тук се крие едно от най-големите предимства на системата – автоматичните грайфери и автоматично регулируемите приспособления се адаптират – в рамките на много големия диапазон на захващане и затягане – към заготовките за детайли така, че ръчната намеса е почти елиминирана.

Три индивидуално избираеми модула със стелажен склад осигуряват оптималния запас от детайли. Независимо дали са палети с размери до 398 х 398 mm, или универсални матрици за призматични или цилиндрични заготовки. Всичко има своето място в стелажните складове, включително голямо разнообразие от грайфери или приспособления. Друг положителен аспект по отношение на ефективността на производството: Машините могат да работят самостоятелно.

Изглед отгоре в роботизираната система RS 1, адаптирана за два обработващи центъра HERMLE C 22 U отляво и отдясно – до три складови модула се грижат за дългото автономно време на работа и манипулират палетите, универсалните матрици и грайферите    снимка:  HERMLE

HACS

HERMLE Automation Control System е изпитаният и доказал се софтуер за управление от HERMLE. Интуитивната работа и ясната структура помагат да се избягват грешки. Всички важни данни, като общ преглед на системата, работни планове, план на процеса и общ преглед на инструментите, на едно място. Предварително изчисляване на времето за работа и използването на инструменти. Всички новозаредени детайли се поставят автоматично в схемата за последователността на процеса. Влияние върху приоритета на обработката може да се окаже по всяко време. И всичко това чрез ‚drag and drop’- функцията и оптимална визуализация.

Можете да намерите още информация и демонстрационна анимация в нашия специален раздел за продукта в  или в нашия новосъздаден виртуален шоурум .

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти