Решенията на Ремотерм за циментовата индустрия са надеждни и проверени във времето

Владимир Филипов, мениджър Ключови клиенти в Ремотерм

Владимир Филипов мениджър Ключови клиенти в Ремотерм

Бихте ли представили фирма Ремотерм и решенията, които предлагате за българската индустрия?

Фирма Ремотерм е основана през 1999г. Основните ни акценти са ремонтно–възстановителни дейности чрез заваряване, наваряване, механична обработка и всички необходими допълнителни операции за получаване на готово изделие от клиента. Помагаме на нашите клиенти да предпазят и удължат живота на техните машини и съоръжения, като създаваме решения, за да се спестят средства за техните нужди. Ремотерм е официален представител на фирма Castolin+Eutectic – Международен Институт по заваряване – световен лидер в продуктите и технологиите по заваряване. Продуктовото портфолио включва заваръчни машини и оборудване, електроди, телове, припои и прахове, твърдосплавни бронирани метални плочи и тръби.

Учебният център към Ремотерм е лицензиран учебен център за подготовка на заваръчни кадри. Центърът извършва обучение по различни методи на заваряване, използвани в промишлеността, съгласно „Евро норма” 287-1/2002 г. и наредба №7 на МОН/2004 г. Предлагаме следните курсове: РЕД заваряване с всички видове електроди; МИГ/МАГ заваряване с плътни и тръбни електродни телове; ВИГ заваряване за цветни и черни метали; Спояване с меки и твърди припои и Термични методи. След успешно положени изпити по теория и практика, всеки обучаем получава свидетелство за правоспособност, съгласно Наредба №7 за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване.

Разкажете за решенията и опита на РЕМОТЕРМ за пукнатини по циментови пещи.

През последните години Ремотерм реализира редица успешни проекти в циментовата индустрия за заводи част от HEIDELBERG Cement Group, TITAN Cement Group, LAFARGE Cement Group, ITAL Cement Group в България, Северна Македония, Унгария, Германия и дори в Бразилия. Големите температурни разлики в зоните на бандажите на пещта съчетани със стар основен (метален) материал са едни от най-често срещаните проблеми, които водят до дефекти и потенциални пукнатини в тези зони. Ние от Ремотерм наричаме тези случаи „живи пукнатини“. Причината е, че всяка пукнатина може да се разрасне бързо в бандажа на ротационната пещ по време на работния процес. Това се случва главно поради топлината - пукнатината веднага започва да се „движи“ и „нараства“ когато се нагрява, което е естествена част от процеса на производство на цимент. В такива случаи е важно циментовият завод да предприеме действия възможно най-бързо, което често означава спиране на пещта.

Обикновено времевата рамка за доставка на резервен бандаж за пещ може да варира от 4 месеца до 1 година или дори повече. Огромен престой, водещ до загуба на производство, както и разходи, свързани с подмяната на бандажа. Пускането на пещта без ремонт от друга страна може да причини критични допълнителни повреди на други части, което е неприемливо. Този тип ремонти се класифицират като високо отговорни заваръчни работи и Ремотерм осигурява ежегодно обучение на заваръчния и инженерния персонал за: предварителна подготовка на повърхността, избор на правилна температура на предварително загряване, начини за скосяване на засегнатата зона; запълване на пукнатината чрез заваръчни слоеве, бързо, но надеждно заваряване на пукнатините, термична обработка на заварените съединения за освобождаване на напреженията и други. Друга „ключова част“ от успешната ремонтна работа е добавъчният материал за заваряване.

От решаващо значение за ремонта на пукнатини е да се избере заваръчен материал със значително по-голямо удължение % от основния материал на бандажа на пещта. Само сертифицирани заварчици имат право да работят с този тип електроди, за да осигурят възможно най-доброто качество на ремонта. Със сигурност последният и може би един от най-важните процеси е PWHT (термична обработка след заваряване) на заварената зона. В случаите на Rotary Kiln Tire това е възможно да се постигне само със специфично оборудване за индукционно или електросъпротивително нагряване, което Ремотерм използва за освобождаване на заваръчните напрежения. Фирмата разполага с мобилни ремонтни екипи (инженерен и заваръчен персонал) и оборудване, което често пътува до различни страни с цел авариен ремонт на циментови ротационни пещи.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти