Решение за управление на атмосферни води от Пайплайф България

Проблемите, свързани с дъждовните води в урбанизираните територии са причинени от повишен отток и по-ниска инфилтрация на почвата, което налага тяхното контролиране. Управлението на атмосферните води е от съществено значение, за да се предотвратят наводнения, ерозия и замърсяване на подземните и подпочвените води.  Системата е разработена през 2011 година. Нейната цел е „умно“ контролиране и управление на атмосферни води всъответствие с изискванията на всички европейски норми и стандарти, спрямо хидравличните и механичните закони за управление на атмосферни води.

Решение за управление на атмосферни води от Пайплайф България снимка: Пайплайф България

Системата се състои от продукти и съоръжения за улавяне (дъждоприемни шахти, линейни отводнители), транспортиране и разпределяне (ревизионни шахти и канализационни тръби), пречистване (мазнинно- уловители, пясъкозадържатели, ревизионни шахти с утаител), дренажни блокчета (инфилтриране, акумулиране и задържане) и регулярно изпускане на атмосферните води. Инфилтрационните блокчета гарантират контролирано изпускане на водите в почвата с нормативно време за изпразване от шест до седемдесет и два часа без да се замърсява почвата. Лесният монтаж, широкото приложение и дългият експлоатационнен живот позволяват на системата да бъде инсталирана при складови бази, паркинги, летища, пристанища, търговски и индустриални паркове, жилищни сгради, обекти с високо ниво на подпочвени води и други. Единствената по рода си система за защита от наводнения на фирма Пайплайф, информира за евентуални интензивни валежи, препълване на системата, както и кога е време да бъда направено почистване. "За консултации и проектни решения от фирма Пайплайф България, посетете страницата, посветена на тази система", съветват от компанията.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти