REIB застрахова добива на големи PV паркове в България и Румъния

Последната година високата цена на електроенергията се отрази благоприятно на фотоволтаиката в Европа. Голяма част от българските предприемачи се насочиха към инвестиции в соларни инсталации – някои за собствено потребление, други за продажба на свободен пазар. Общото и при двата вида е, че липсата на всеки лъч слънчева светлина през деня води до финансова загуба. Това може да се избегне, чрез застраховка на добива.
“От началото на годината ние сме единствената компания в България, която предлага тази услуга”, споделят от застрахователен брокер Renewable Energy Insurance Broker (REIB), работещи в партньорство със застрахователя регистриран в Люксембург Colonnade Insurance S.A. Застраховката на REIB и Colonnade гарантира всяка загуба над 10% от добива на електроенергия от фотоволтаичните електроцентрали.

REIB застрахова добива на големи PV паркове в България и Румъния

Това означава, че ако инсталаторът на соларния парк е проектирал, че ФЕЦ-а ще произведе 100MWh, този застрахователен продукт гарантира, че собственикът ще получи 90% от дохода си, независимо колко реално е произвела централата. Важно уточнение е, че застраховката покрива Загуба на доход, а не на Печалба при прекъсване на дейността. Разликата в условията е важна, тъй като при едно и също събитие, клиентът на REIB ще получи по-голямо обезщетение. От началото на годината от REIB съобщават, че вече са застраховали един от най-големите соларни паркове в България 65MWp, както и най-големият ФЕЦ в Румъния с капацитет 156MWp. Видно от тези цифри е, че инвеститорите в големите проекти осъзнават значението и важността на този застрахователен продукт като основна част от бизнес плана им. Услуга, която гарантира паричните им потоци и помага за получаване на конкурентни условия при финансиране от банки и/или лизингови компании.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти