Редуцирана обработка и No-Till

Съвременният мениджмънт на природните ресурси и климатичните промени предполага адаптиране на земеделието с екологични проблеми като защита на почвата, водата и биоразнообразието, както и ограничаване емисиите на парниковите газове. Сред основните задачи е определянето на най-важните фактори, които ограничават оптималната производителност и предприемането на мерки за тяхното преодоляване. Оптималната производителност зависи от избор на времето за засяване, обезпечаване на посевите с достатъчно количество хранителни вещества и влага в хода на вегетацията.

Редуцирана обработка и No-Till

Друга важна група фактори е контрола върху плевелите, насекомите и болестите. Видът и начина на обработката на почвата, както и технологиите, които включват модифициран или цялостен отказ от прилагането на обработка, имат значително влияние върху изброените фактори и като резултат значителен ефект и върху производителността. Много често идентифицирането им е резултат  и от принципа „проба-грешка“, тъй като много често те са спeцифични за дадено географско местоположение и вид земеделска култура. Осигуряването на хранителни вещества за културите и микроорганизмите в почвата е от съществено значение за постигане на високи резултати – добив и качество.

Редуцираните обработки и No-Till системата изискват прецизна техника и прецизно торене. Единственият тор на пазара, подходящ за повърхностно приложение и подхранване по време на активна вегетация е от серията YaraMila. Продуктите YaraMila са 100% усвоими от растенията, без загуби на хранителни елементи и без разпрашaване. Уникалната технология на производство ги отличава от обикновените гранули на пазара и дава възможност всяко стопанство да адаптира торовнасянето спрямо индивидуалните нужди. Като пример, една успешна практика за подхранване на пшеницата през активния пролетен сезон е приложението на 15 кг/дка YaraMila Star Plus 21/17/3+SO₃+Mg +Zn. YaraMila е балансиран източник на азот, съдържа нитратна и амониева форма. Нитратната форма ни дава бърз азот, а амониевата по-удължено хранене на растенията.

Редуцирана обработка и No-Till

Фосфорът е в перфектна комбинация от ортофосфати, полифосфати и P-Extend. Полифосфатите имат комплексна роля - осигуряват по-лесен и бърз достъп на растенията до разтворими фосфати и същевременно по-удължено хранене с фосфор, което дава възможност за предвижване в дълбочина и по-лесно усвояване от растенията. Създават по-висока концентрация на микроелементи Zn, Mn, Cu в почвения разтвор. Калият от своя страна подобрява добива и качеството на културите, стимулира образуването на здрави стъбла и увеличава устойчивостта на стрес. Калият осигурява оптимален воден режим на растенията. Оптималното хранене с калий увеличава размера на зърното, плодовете и листата на земеделските култури. Калиевото торене повишава съдържанието на сухо вещество в продукцията, като по този начин подобрява качеството на рандемана.

Другата важна стъпка в прецизното торене, това е листното приложение на качествени и високо концентрирани продукти. Приложение на „жива органична“ материя с продуктите на Просерпина и макро и микро елементи от серията YaraVita. Прилагането на органични продукти има многобройни действия, оказва стимулиращ ефект през фазата на активен растеж и особено в ситуации, които могат да имат отрицателно въздействие върху развитието им: коренова асфикция, суша, градушка, фитотоксичност причинена от продукти за растителна защита и други.

Активират естествената защита и балансират метаболизма. Приложението на продуктите от серията Просерпина в комбинация с YaraVita е това към което се стреми всяко съвременно стопанство. Модерните технологии и системи за управление изискват висококачествени, екологични продукти, които КВС Агро България предлага на българския пазар, заедно с приложението на Yara за цифрово земеделие Atfarm.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти