Разработваме предварително асемблирани модулни подстанции

Петър Атанасов, управител на Неопет

Разработваме предварително асемблирани модулни подстанции

Уважаеми г-н Атанасов, в началото на нашия разговор, бихте ли представили накратко фирма Неопет на читателите на списание Енергия?

Фирма Неопет е основана през 2011г. и за цялото си съществуване до днес се е занимавала единствено и само с изграждане на външни присъединителни връзки в сферата на енергетиката. Това включва аранжиране на мрежи и  присъединявания на средно и високо напрежение. Имаме достатъчно значими проекти, като цялото ни портфолиото е публикувана в сайта на фирмата, включително и снимков материал от нашите изпълнени проекти, за да могат нашите бъдещи възложители и партньори да добият представа с какво се занимаваме. В момента представяме на пазара ново КТП, което е комплектен трансформаторен пост с инсталирана мощност до 5MW. Това е едно много добро решение за нашумелите ВЕИ-мощности във връзка със зелената сделка, която е в пълния си мащаб и разгар към днешна дата.

В тази връзка, бихте ли разказали повече за техническите характеристики на новото КТП?

На първо място нашата разработката се отличава това, че в този трафопост има възможност за диверсификация, т.е. ние използваме две трансформаторни машини, всяка до 2 по 2500kVA с различни напрежения. Това позволява, в случай, че единият от трансформаторите отпадне от работен режим, поради сработили технологични защити, другият да продължи да работи. По този начин производителите на екологична електроенергия могат да избегнат сериозни икономически загуби. 

Разработваме предварително асемблирани модулни подстанции

На пазара предлагаме четири варианта, като всяко едно от тях е с размерите на различен карго контейнер. Така например 5MW КТП е с размерите на 20-футов карго контейнер. Това е изключително компактно решение за тази голяма мощност. Предлагаме КТП до 5MW с по един отсек средно и ниско напрежение, както и КТП до 2,5MW с два отсека средно напрежение, трансформаторен отсек и отсек ниско напрежение. Също така част от нашето портфолио е МКРУ, ситуирано в десет-футов контейнер, в който са разположени само комутационни апарати средно напрежение за  присъединяване към мрежите на ЕРП. Възлова станция ситуирана в 20-футов контейнер, също е на разположение, отново с апарати средно напрежение.

Говорейки за контейнери, става ясно, че нашата нова разработка може да пътува безпрепятствено. Тя дава възможност да се възползва, както корабен, така и сухопътен транспорт. 

Като продължение, как бихте коментирали основните ползи, които новата разработка дава на клиентите?

Едно от основните предимства е, че това КТП е изцяло асемблирано при нас и на строителна площадка не са необходими почти никакви дейности, с изключение на направата на осем бетонни стъпки за монтаж посредством анкериране. Това позволява монтаж на терени при големи денивелации, какъвто обикновено е случаят с фотоволтаичните централи. На нашите възложители и партньори изпращаме конструктивни чертежи, по които те предварително да подготвят бъдещата площадката за монтаж на необходимите съоръжения.

Изделието пътува от наша производствена база до площадката напълно асемблирано, тествано, преминало лабораторните изпитания. Преди да го получи, възложителят има възможност да приеме изделието в наша производствена база, и в случай, че има допълнителни изисквания, да бъдат направени допълнения, преди всичко да бъде транспортирано до площадката. Целта и ползите от това изделие е, че ние сме се постарали да минимизираме изцяло строителни дейности, които отнемат време, средства и човешки ресурс.

Като цяло, мога да кажа, че компанията предлага едно съвсем стандартно изделие, отговарящо на всички европейски и световни норми и стандарти. Това е най-важното, което следва да се знае. 

Как бихте коментирали възможностите за управление на новите КТП и интегрирането им в съвременните интелигентни мрежи?

Инсталираната система за управление е напълно автоматизирана и което минимизира разходите по време на експлоатация. В същото време са предоставени възможности за наблюдение и управление от разстояние на инсталираните съоръженията. 

В тази връзка мога да кажа, че бъдещето е в това, т.е. системите да бъде напълно автоматизирани, интелигентни, работещи, почти без човешка намеса. Можете, да управлявате от разстояние, можете да правите мониторинг, можете да видите какво количество енергия е произведена или консумирана, от съоръженията инсталирани на работната площадка. Включително може да получите и сигнали за температура, влажност, контрол на достъп, дори и сигнал отворена врата и то точно коя врата. 

Разработваме предварително асемблирани модулни подстанции

Може ли да споменете някои от клиентите, които вече са се възползвали от възможностите на новите КТП?

Ние работим с най-различни клиенти и възложители. Сред тях са Солар Сървис, Маленово солар, Еникод Грийн, Арсенал Казанлък и други. Участваме в проекта на клиента от самото му начало, от самата идея за строителство, предлагайки концепция за аранжиране, за дистрибуция на електроенергията и абсолютно всичко. В този смисъл при нас се извършва и консултантска дейност. Допълнително предлагаме супервизия по време на монтаж, както и осигуряване на дежурен персонал за обслужване и сервиз по време на експлоатацията. Гаранцията на нашите съоръжения е петгодишна, а експлоатационният ресурс е 40 години. 

В заключение какви очаквания имате и какви ще бъдат приоритетите в развитието на компанията през следващите години?

Бъдещото развитие на дружество Неопет е свързано с това да инвестираме време, средства и ресурс в разработката на модулни решения за дистрибуция, съхранение и производство на електроенергия. Решенията предлагани от НЕОПЕТ спестяват време, капиталов и човешки ресурс, както и площи за инсталиране. Ако една конвенционална подстанция се събира на площ от 4дка, то модулното решение позволява тя да бъде поместена на 800m2. Това е важно, защото земята струва пари и мястото е от значение. Затова очакванията ни са да има по засилен интерес към това изделие. В момента това се потвърждава от нашите поръчки, като за последните седем месеца реално ние имаме подписани договори по над 50 проекта.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти