Разработваме качествени продукти за съвременното животновъдство

д-р Александър Коджаманов, маркетинг мениджър - ветеринарномедицински продукти на КРКА България

д-р Александър Коджаманов,  маркетинг мениджър - ветеринарномедицински продукти на КРКА България

Уважаеми г-н Коджаманов, в началото бихте ли представили накратко фирма Kрка?

Крка е сред водещите генерични фармацевтични компании, основана през 1954 година в Словения. Основно направление в дейността на Крка е производството на лекарствени продукти по лекарско предписание, лекарствени продукти без лекарско предписание, на ветеринарномедицински продукти и на хранителни добавки и козметика.

Като издание, ориентирано към селското стопанство, за нас ще бъде интересно да научим какви са последните новости при ветеринарномедицинските продукти, предлагани от компанията?

Портфолиото на компанията е богато и включва противопаразитни, антибактериални, витамини и минерали и един дезинфектант. Един от най-интересните и актуални продукти на фирма КРКА е Екоцид S (Ecocid S). Екоцид S представлява водоразтворим, прахообразен дезинфектантс бактерицидно, фунгицидно (С. albicans) и вирусоцидно (Bovine enterovirus Type I ECBO) действие и почистващ ефект. Той има области на приложение свързани, с дезинфекция на повърхности, инсталации и съоръжения. В животновъдството може да се ползва за дезинфекция на повърхности, съоръжения и въздуха в помещения за отглеждане на животни, както и за дезинфекция в помещенията за приготвяне на храна за животните.

Има приложение също за дезинфекция на инсталации за питейна вода за животни и на съоръжения за преработка и съхранение на храни. Продуктът може да се използва също и като дезинфекционна бариера за превозни средства и обувки, а така също и като баня за дезинфекция на копитата. В практиката се използват разтвори на Екоцид S с концентрация от 0,1 до 4%, а дезинфектантът се предлага в сашета от 50g, 1kg, 2,5kg и кофи от 10kg.

От ваша гледна точка, как бихте коментирали възможностите за превенцията на болестите при продуктивните животни във фермата?

Съвременната ферма разполага с богат арсенал срещу много заболявания (балансирани фуражи, системи за контрол на микроклимат, имунологични препарати, химиотерапевтици, лабораторни тестове, дезинфектанти и почистващи препарати). Лабораториите са достъпни и разполагат с апаратура за да осъществяват сериозен контрол върху продуктите от животински произход, с което се гарантира и здравето на консуматорите.

В продължение на това, какви съвети към животновъдите бихте отправили?

Да поддържат високо ниво на осведоменост по отношение на касаещите ги заразни и незаразни болести по животните и съвременните тенденции в животновъд ството. Да следват стриктно планове за биосигурност, да не пропускат профилактични мероприятия, както и да се консултират често с ветеринарни специалисти.

В заключение, как виждате развитието на българското животновъдство през следващите години и какви ще бъдат приоритетите на компанията в този сектор?

България е оазис, който предоставя несравними условия за отглеждане на птици, свине, преживни, риби, зайци, пчели и други по-редки видове. В момента сме в застой, но необходимостта от качествена храна расте с всеки изминал ден и това ще подтикне сектор животновъдство към бурно развитие в най-близко бъдеще. Сред основните приоритети на Крка ще останат разработването на висококачествени лекарствени продукти за нуждите на съвременното животновъдство.

ТАГОВЕ:
СПОДЕЛИ:

Акценти